Befolkningsdatanätet i huvudstadsregionen - 2020 (tab)

23.6.2021

Från sammanfattningen av detta dataset

Befolkningsdatanätet innehåller rutspecifika uppgifter om befolkningsantalet, åldersfördelningen och bostadstätheten i huvudstadsregionen. Materialet omfattar åren 1997-2003 och 2008-....

Källa: Pääkaupunkiseudun väestötietoruudukko

Mer information

Fält Värde
Format TAB
Publicerad 23.06.2021
Koordinatsystem ETRS-GK25