Huvudstadsregionens bygginformationsnät - WMS gränssnitt

Resursvyn är inte tillgänglig just nu. Klicka här för att läsa mer...

Ladda ner resurs


Från sammanfattningen av detta dataset

Bygginformationsnätet innehåller rutspecifik information om byggnadernas antal, våningsyta och användningssyfte, samt regional effektivitet. Data är tillgängligt för åren 1997-2003 och...

Källa: Pääkaupunkiseudun rakennustietoruudukko

Mer information

Fält Värde
Format WMS
Koordinatsystem ETRS-GK25