Huvudstadsregionens bygginformationsnät - Rakennustietoruudukko 2020

6.7.2021

Från sammanfattningen av detta dataset

Bygginformationsnätet innehåller rutspecifik information om byggnadernas antal, våningsyta och användningssyfte, samt regional effektivitet. Data är tillgängligt för åren 1997-2003 och...

Källa: Pääkaupunkiseudun rakennustietoruudukko

Mer information

Fält Värde
Format SHP
Publicerad 06.07.2021
Koordinatsystem ETRS-GK25