Helsinki Espoo Site logo Vantaa Kauniainen
Helsinki Espoo Vantaa Kauniainen

Pääkaupunkiseudun rakennustietoruudukko

Rakennustietoruudukko sisältää ruutukohtaista tietoa pääkaupunkiseudun rakennusten lukumäärästä, kerrosalasta ja käyttötarkoituksesta sekä aluetehokkuudesta.

​​Aineisto on saatavana vuosilta 1997-2003 ja vuodesta 2008 eteenpäin. Ruudut, joissa on alle viisi rakennusta on tietosuojasyistä jätetty pois vuosien 1997-2017 aineistoista. Vuoden 2018 rakennustietoruudukosta alkaen aineistossa on mukana myös ruudut, joissa on 1-4 rakennusta. (Lukuarvo 4 sarakkeissa Raklkm_as ja Raklkm_muu tarkoittaa, että niiden lukumäärä ruudulla on alle 5, mutta kaikkiaan rakennuksia on yhteensä yli 5.) Ruutukoko on 250x250m ja ennen vuotta 2013 julkaistuissa aineistoissa ruutukoko on 500x500m. Aineistosisältö ja muuttujatiedot on kuvattu tarkemmin tietokuvauslomakkeessa.

Rakennukset, joita ei syystä tai toisesta ole pystytty sitomaan mihinkään paikkaan, on yhdisttetty ruutuun, joka sijaitsee aineistossa oikalla alhaalla, Suomenlahdella.

Ominaisuustiedot

  • INDEX = Ruudut yksilöivä tunniste
  • RAKLKM = Rakennusten lukumäärä. Aineistossa on myös sarakkeet Raklkm_as ja Raklkm_muu kuvastamassa asuinrakennusten ja muussa käyttötarkoituksessa olevien rakennusten määrää.
  • KERALA = Rakennusten yhteenlaskettu kerrosala ruuduittain (kerrosalan neliömetreinä Kem².)
  • KATAKER = Rakennuksen pääasiallinen käyttötarkoitus, joka määräytyy sen mukaan, mihin suurinta osaa rakennuksen kerrosalasta käytetään.
  • SUMMA = Käyttötarkoituskohtainen kerrosalasumma ruuduittain. Ilmoitetaan kolmen suurimman käyttötarkoitusluokan osalta.
  • ALUETEHOK = Aluetehokkuus. Rakennetun kerrosalan määrä suhteessa maa-alaan (yksikkö m²). Tarkemmat tietokuvaukset tästä

Aineistot ovat saatavilla shp- ja tab-muodossa.

Data och resurser

Mer information

Administratör Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY
Administratörens webbplats http://www.hsy.fi/avoindata
Publicerad 02.04.2012
Uppdaterad 09.06.2020
Uppdateringsfrekvens
Länkar med ytterligare information
  1. https://avoidatastr.blob.core.windows.net/avoindata/AvoinData/4_Rakennettu_ymp_ja_maankaytto/Rakennustietoruudukko/Rakennustietoruudukko_tietokuvaus_052019.pdf
  2. https://www.hsy.fi/fi/asiantuntijalle/avoindata/Sivut/AvoinData.aspx?dataID=14
Grupper
Datainsamlingar
Områden
Tidsserien börjar 1997
Tidsseriens korrekthet
Licens Creative Commons Attribution 4.0
How to reference Källa: Pääkaupunkiseudun rakennustietoruudukko. The maintainer of the dataset is Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY. The dataset has been downloaded from Helsinki Region Infoshare service on 19.09.2020 under the license Creative Commons Attribution 4.0.

Licens

Creative Commons Erkännande 4.0
CC-BY-4.0 [Open Data]

Subscribe for dataset updates

comments powered by Disqus