Huvudstadsregionens tomtreserv (SeutuRAMAVA)

SeutuRAMAVA innehåller byggnadsdata för tomtreserv som bygger på huvudstadsregionens giltiga detaljplaners planeringsreserv. Uppgifterna har beräknats på stadsdels- och statistikområdesbasis.

OBS: Du hittar de senaste SeutuRamava-materialen från och med år 2017 per kvarter i materialet Huvudstadsregionens tomtreserv per kvarter (SeutuRAMAVA).

Statistikområdena för varje år baserar sig på Seutukarttas statistikområdesindelning för ifrågavarande år. Uppgifterna om byggnadsmarkreserven baserar sig på beräkningsregler som överenskommits i samarbete med kommunerna (2011). Uppgifterna om byggnadsmarkreserver som är äldre än detta har omräknats med dessa nya regler. Grankulla togs för första gången med i beräkningen år 2010. Helsingfors uppgifter för år 2001 saknas. För uppgifterna som saknas ingår statistiska områdesgränser och uppgifterna beskrivs som saknade.

Materialinnehåll

Information om de olika variablerna visas i egenskapstabellens kolumner. Kolumnernas variabler är:

 • Kommunkod (KUNTA)
 • Stadsdelens nummer (KAUPOSANRO)
 • Stadsdelens namn (NIMI)
 • Antalet byggnader i detaljplansområdet (RAKLKM)
 • Antalet planeringsenheter (YKSIKKÖLKM)
 • Information om antalet byggnadsrätter (m²) (RAKEOIKEUS)
 • Våningsyta som tagits i bruk (m²) (KARA)
 • Mängden våningsyta under uppförande (m²) (RAKERA)
 • Beräknad byggnadsmarkreserv (m²) (VARA)
 • Färdigställandeåret för stadsdelens äldsta byggnad i ett detaljplanerat område (VANHINRAKE)
 • Färdigställandeåret för stadsdelens nyaste byggnad i ett detaljplanerat område (UUSINRAKE)
 • Fastigheternas huvudsakliga ägare på stadsdelsnivå (OMALAJI)

Källa: Uppgifterna baserar sig på det Regionala grundregistret. Stadsdelsgränserna är en del av Seutukartta (regionkarta) som sammanställts av Helsingfors stads mätningsavdelning och är tillgängliga på Tjänsten för öppna data, HRI (Huvudstadsregionens regionindelningskartor).

Observera

Med hänsyn till dataskyddet har områden med mindre än fem planeringsenheter eller byggnader tagits bort från dataprodukten.

Koordinatsystem: ETRS-GK25 (EPSG:3879)

Noggrannhet: Uppgifterna har summerats på distriktsnivå från information på planeringsenhetsnivå.

WFS gränssnitt: https://kartta.hsy.fi/geoserver/wfs

Nivåer

 • SeutuRAMAVA_kosa20151231
 • SeutuRAMAVA_kosa20161230
 • SeutuRAMAVA_tila_2014_fme
 • SeutuRAMAVA_tila_2014_fme_char
 • SeutuRAMAVA_tila_2014_qgis_char
 • SeutuRAMAVA_tila_20151231
 • SeutuRAMAVA_tila_20161230

Data och resurser

Mer information

Administratör Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY
Administratörens webbplats http://www.hsy.fi/avoindata
Publicerad 02.04.2012
Uppdaterad 30.12.2016
Uppdateringsfrekvens
Länkar med ytterligare information
 1. https://www.hsy.fi/ilmanlaatu-ja-ilmasto/tonttivaranto/
Grupper
Datainsamlingar
Taggar
Områden
Tidsserien börjar 1997
Tidsserien slutar 2016
Tidsseriens korrekthet
Licens Creative Commons Attribution 4.0
How to reference Källa: Huvudstadsregionens tomtreserv (SeutuRAMAVA). The maintainer of the dataset is Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY. The dataset has been downloaded from Helsinki Region Infoshare service on 04.06.2023 under the license Creative Commons Attribution 4.0.

Licens

Creative Commons Erkännande 4.0
CC-BY-4.0 [Open Data]

Subscribe for dataset updates

comments powered by Disqus