Ortofoton från huvudstadsregionen åren 2015, 2017, 2019 och 2021.

Ortofotona fotograferas med en terrängupplösning på 20 eller 25 cm/pix under sommaren och materialens regionala täckning varierar något från år till år.

Ortofotona finns i både RGB- och färginfraröda bilder (CIR). För 2021 erbjuds båda bildmosaikerna vid gränssnittet. För tidigare år erbjuds för närvarande öppna data via gränssnittet endast som en färgortofotografisk mosaik (RGB-bild).Vid behov kan du fråga efter falsk färg ortofoton på adressen avoindata@hsy.fi.

Materialet finns i koordinatsystemet ETRS-GK25. Materialen har genomförts som ett gemensamt projekt och samkommunen för Helsingforsregionens miljötjänster (HRM) har varit projektansvarig.

Regional täckning:

  • 2021 (GSD 25 cm): Helsingfors, Esbo, Vanda, Grankulla, Kyrkslätt, Kervo och Träskända
  • 2019 (GSD 20 cm): Helsingfors, Esbo, Vanda, Grankulla, Kyrkslätt och Kervo
  • 2017 (GSD 20 cm): Helsingfors, Esbo, Vanda, Grankulla, Kyrkslätt, Kervo och Nurmijärvi
  • 2015 (GSD 20 cm): Helsingfors, Esbo, Vanda, Grankulla, Kyrkslätt, Kervo och Sibbo

I upphovsrättsmarkeringen ska man ange alla parter som deltagit i projektet samt materialets årtal. T.ex. Ortofoto (c) Regionens kommuner, HRM, HRT och Försvarsmakten 2021.

Ortofotot kan ses i HRM:s öppna karttjänst. Materialet kan användas via HRM:s öppna gränssnitt.

Mer information om HRM:s gränssnitt.

Data och resurser

Mer information

Administratör Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY
Administratörens webbplats http://www.hsy.fi/avoindata
Publicerad 09.03.2018
Uppdaterad 30.03.2022
Uppdateringsfrekvens
Länkar med ytterligare information
  1. https://www.hsy.fi/ilmanlaatu-ja-ilmasto/paikkatiedot/avoin-data-rajapinnat/
  2. https://kartta.hsy.fi
Grupper
Datainsamlingar
Taggar
Områden
Tidsserien börjar 2015
Tidsseriens korrekthet
Licens Creative Commons Attribution 4.0
How to reference Källa: Ortofoton från huvudstadsregionen. The maintainer of the dataset is Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY. The dataset has been downloaded from Helsinki Region Infoshare service on 04.06.2023 under the license Creative Commons Attribution 4.0.

Licens

Creative Commons Erkännande 4.0
CC-BY-4.0 [Open Data]

Subscribe for dataset updates

comments powered by Disqus