Ortofoton från huvudstadsregionen åren 2015, 2017 och 2019.

Ortofotona fotograferas med en terrängupplösning på 20 cm/pix under sommaren och materialens regionala täckning varierar något från år till år. För närvarande erbjuds öppna data endast genom ett gränssnitt som en ortofotomosaik i färg (en RGB-bild). Vid behov kan du fråga efter falsk färg ortofoton på adressen avoindata@hsy.fi. Materialet finns i koordinatsystemet ETRS-GK25. Materialen har genomförts som ett gemensamt projekt och samkommunen för Helsingforsregionens miljötjänster (HRM) har varit projektansvarig.

Regional täckning:

  • 2019: Helsingfors, Esbo, Vanda, Grankulla, Kyrkslätt och Kervo
  • 2017: Helsingfors, Esbo, Vanda, Grankulla, Kyrkslätt, Kervo och Nurmijärvi
  • 2015: Helsingfors, Esbo, Vanda, Grankulla, Kyrkslätt, Kervo och Sibbo

I upphovsrättsmarkeringen ska man ange alla parter som deltagit i projektet samt materialets årtal. T.ex. Ortofoto (c) Regionens kommuner, HRM, HRT och Försvarsmakten 2019

Ortofotot kan ses i HRM:s öppna karttjänst. Materialet kan användas via HRM:s öppna gränssnitt. Enstaka TIFF-filer kan inte laddas ner via den här tjänsten.

Mer information om HRM:s gränssnitt.

Data och resurser

Mer information

Administratör Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY
Administratörens webbplats http://www.hsy.fi/avoindata
Publicerad 09.03.2018
Uppdaterad 08.12.2020
Uppdateringsfrekvens
Länkar med ytterligare information
  1. https://www.hsy.fi/ilmanlaatu-ja-ilmasto/paikkatiedot/avoin-data-rajapinnat/
  2. https://kartta.hsy.fi
Grupper
Datainsamlingar
Taggar
Områden
Tidsserien börjar 2015
Tidsseriens korrekthet
Licens Creative Commons Attribution 4.0
How to reference Källa: Ortofoton från huvudstadsregionen. The maintainer of the dataset is Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY. The dataset has been downloaded from Helsinki Region Infoshare service on 20.10.2021 under the license Creative Commons Attribution 4.0.

Licens

Creative Commons Erkännande 4.0
CC-BY-4.0 [Open Data]

Subscribe for dataset updates

comments powered by Disqus