Pääkaupunkiseudun liikennemeluvyöhykkeet

Aineisto sisältää pääkaupunkiseudun (Helsinki, Espoo, Vantaa ja Kauniainen) liikennemeluvyöhykkeet. Aineistossa on eritelty maantie-, tieliikenne-, raideliikenne- ja rautatieliikennemeluvyöhykkeet sekä päivä- ja yöajat.

Aineiston koordinaatisto on ETRS-TM35FIN.

Melulaskennat suoritettiin erityisesti melulaskentoja varten hankitulla tehotyöasemalla. Laskennat ajoittuivat marraskuun 2011 ja tammikuun 2012 väliselle ajalle. Kaikkien tilanteiden laskenta-ajat vaihtelivat 8-12 vuorokauden välillä. Laskenta-aika oli riippuvainen kaupungin melumallin yksityiskohtien lukumäärästä sekä kaupungin pinta-alasta.

Yksityiskohtaisempaa tietoa mm. laskentatavasta sekä melun tunnusluvuista löytyy pdf-tiedostosta Pääkaupunkiseudun ympäristömeludirektiivin mukainen meluselvitys. Tunnusluvuista on tarkemmin sivulla 7.

Data och resurser

Mer information

Administratör Helsingin kaupunkiympäristön toimiala / Ympäristöpalvelut
Källa Helsingin kaupungin ympäristökeskus, Vantaan kaupungin ympäristökeskus, Espoon kaupungin ympäristökeskus
Publicerad 12.10.2012
Länkar med ytterligare information
  1. http://www.hel2.fi/ymk/meluselvitys/tiedostot/PKS_yhdistelmaraportti.pdf
Grupper
Områden
Licens Creative Commons Attribution 4.0
How to reference Källa: Pääkaupunkiseudun liikennemeluvyöhykkeet. The maintainer of the dataset is Helsingin kaupunkiympäristön toimiala / Ympäristöpalvelut and the original author is Helsingin kaupungin ympäristökeskus, Vantaan kaupungin ympäristökeskus, Espoon kaupungin ympäristökeskus. The dataset has been downloaded from Helsinki Region Infoshare service on 24.10.2020 under the license Creative Commons Attribution 4.0.

Licens

Creative Commons Erkännande 4.0
CC-BY-4.0 [Open Data]

Subscribe for dataset updates

comments powered by Disqus