Årlig statistik över avfallshanteringen i huvudstadsregionen - 2017


Från sammanfattningen av detta dataset

Syftet med den årliga statistiken över avfallshanteringen i huvudstadsregionen är att presentera väsentlig statistik som beskriver volymen av den operativa verksamheten inom...

Källa: Pääkaupunkiseudun jätehuollon vuositilasto

Mer information

Fält Värde
Format XLSX
Filstorlek 0.09 MB
Tidsserien börjar 2013
Tidsseriens korrekthet