Årlig statistik över avfallshanteringen i huvudstadsregionen

Syftet med den årliga statistiken över avfallshanteringen i huvudstadsregionen är att presentera väsentlig statistik som beskriver volymen av den operativa verksamheten inom avfallshanteringen. Dessa är bland annat avfall som transporterats från HRM:s kundfastigheter, antal kunder vid Sortti-stationerna, avfall som tagits emot vid Käringmossen osv. En del av statistiken gäller bara ett år och en del gäller från 2013 och framåt.

Observera att beräkningsmetoderna kan variera något mellan årsstatistiken. Årsstatistiken innehåller uppgifter från de senaste fem åren, så de gångna årens statistik syns bäst i den senaste statistiken. En del av statistiken gäller endast det senaste året och vissa innehåller uppgifter för 3-5 år.

Statistikens tabeller

 • 1.1 Avfall som transporteras från HRM:s kundfastigheter
 • 1.2 Transportavtalen kommunvis
 • 1.3 Anslutits till transporten med samavtal år 2017
 • 1.4 Tömningar enligt avfallsslag
 • 1.5 Mängden extra avfall som samlats in från fastigheter
 • 1.6 Extra avfall som samlats in från fastigheter 2017
 • 1.7 Entreprenörsandelarna (%) under 2017 (beräknat från avgifterna för transportavtal)
 • 2.1 Kundbesök vid Sortti-stationerna
 • 2.2 Kundbesök vid Sortti-stationerna per station
 • 2.3 Kundbesök vid Stensböle Sortti-station
 • 2.4 Kundbesök vid Kånala Sortti-station
 • 2.5 Kundbesök vid Munkkulla Sortti-station
 • 2.6 Kundbesök vid Rödsand Sortti-station
 • 2.7 Kundbesök vid Käringmossens Sortti-station
 • 2.8 Blandavfall som tagits emot vid Sortti-stationer
 • 2.9 Blandavfall som tagits emot vid Sortti-stationer fördelade enligt återvinningsfördelning
 • 2.10 Trä som tagits emot vid Sortti-stationerna
 • 2.11 Tryckimpregnerat trä som tagits emot vid Sortti-stationerna
 • 2.12 Trädgårdsavfall som tagits emot vid Sortti-stationerna
 • 2.13 Risavfall som tagits emot vid Sortti-stationerna
 • 2.14 Gips som tagits emot vid Sortti-stationerna
 • 2.15 Kartong som tagits emot vid Sortti-stationerna
 • 2.16 Metall som tagits emot vid Sortti-stationerna
 • 2.17 El- och elektronikskrot som tagits emot vid Sortti-stationerna
 • 2.18 Farligt avfall som tagits emot av enheten för regionala tjänster
 • 2.19 Farligt avfall som tagits emot från hushåll
 • 2.20 Insamlingsplatser för farligt avfall från hushåll
 • 2.21 Mängden avfall som tas emot av de cirkulerande insamlingsbilarna
 • 3.1 Mängden avfall som tagits emot vid Käringmossen enligt behandling/mottagningsplats
 • 3.2. Slutdeponerat avfall som mottagits vid Käringmossen
 • 3.3 Slutdeponerat avfall som förts till Käringmossens deponi för farligt avfall
 • 3.4 Avfall som tagits emot vid Käringmossens bioavfallsreningsverk
 • 3.5. Avfall som bearbetas och mottagits vid Käringmossen
 • 3.6 Förorenad mark som mottagits vid Käringmossen
 • 3.7 Avfall som lagrats vid Käringmossen
 • 3.8 Massor som tagits emot i Ekomo-samarbetet vid Käringmossen
 • 4.1 Avfallskraftverkets prestation
 • 4.2 Bränslekross som levererats för energiproduktion
 • 5.1. Sjöskogs stängda avstjälpningsplats, insamlad/återvunnen deponigas
 • 5.2. Käringmossens avstjälpningsplats, insamlad/återvunnen deponigas
 • 5.3 Producerad/återvunnen biogas vid Käringmossens biogasanläggning
 • 5.4 Käringmossens elproduktion

Avfallshanteringens årliga statistik finns också som PDF-rapporter (på finska): Avfallshanteringens årlig statistik 2017, Avfallshanteringens årlig statistik 2018 , Avfallshanteringens årlig statistik 2019 ja Avfallshanteringens årlig statistik 2020.

Data och resurser

Mer information

Administratör Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY
Administratörens webbplats http://www.hsy.fi/avoindata
Publicerad 16.08.2018
Uppdaterad 08.04.2021
Uppdateringsfrekvens
Länkar med ytterligare information
 1. https://www.hsy.fi/jatteet-ja-kierratys/jatehuollon-avainlukuja/
Grupper
Datainsamlingar
Områden
Tidsserien börjar 2013
Tidsseriens korrekthet
Licens Creative Commons Attribution 4.0
How to reference Källa: Årlig statistik över avfallshanteringen i huvudstadsregionen. The maintainer of the dataset is Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY. The dataset has been downloaded from Helsinki Region Infoshare service on 20.10.2021 under the license Creative Commons Attribution 4.0.

Licens

Creative Commons Erkännande 4.0
CC-BY-4.0 [Open Data]

Subscribe for dataset updates

comments powered by Disqus