Annual statistics for the waste management in the Helsinki Metropolitan Area

Pääkaupunkiseudun jätehuollon vuositilaston tarkoituksena on esittää keskeiset jätehuollon operatiivisen toiminnan volyymia kuvaavat tilastot. Näitä ovat mm. HSY:n asiakaskiinteistöiltä kuljetettu jäte, Sortti-asemien asiakasmäärät, Ämmässuolla vastaanotetut jätteet jne. Osa tilastoista on vain yhdeltä vuodelta ja osa vuodesta 2013 alkaen.

Huomioitava, että laskentatavat saattavat vaihdella hieman vuositilastojen välillä. Vuositilastot sisältävät tietoja viimeisten viiden vuoden ajalta, joten menneiden vuosien tilastot näkee parhaiten uusimmasta tilastosta. Osa tilastoista on vain viimeisimmältä vuodelta ja osa sisältää tietoja 3-5 vuoden ajalta.

Tilaston taulukot

 • 1.1 HSY:n asiakaskiinteistöiltä kuljetettu jäte
 • 1.2 Kuljetussopimukset kunnittain
 • 1.3 Yhteissopimuksella kuljetukseen liittyneet vuonna 2020
 • 1.4 Tyhjennykset jätelajeittain
 • 1.5 Kiinteistöiltä kerätyn irtojätteen määrä
 • 1.6 Kiinteistöiltä kerätty irtojäte vuonna 2020
 • 1.7 Urakoitsijaosuudet vuonna 2020
 • 2.1 Asiakaskäynnit Sortti-asemilla
 • 2.2 Asiakaskäynnit Sortti-asemilla asemittain
 • 2.3 Sortti-asemilla vastaanotetut jätejakeet
 • 2.4 Eri Sortti-asemilla vastaanotetut jätejakeet vuonna 2020
 • 2.5 Sortti-asemilla vastaanotettu sekajäte jaoteltuna hyödyntämisen mukaan
 • 2.6 Aluepalvelut-yksikön vastaanottama vaarallinen jäte
 • 2.7 Kotitalouksista vastaanotetut vaaralliset jätteet
 • 2.8 Kotitalouksien vaarallisten jätteiden keräyspisteet
 • 2.9 Kiertävien keräysautojen vastaanottama jätemäärä
 • 3.1 Ämmässuolla vastaanotetut jätemäärät käsittelyn/vastaanottopaikan mukaan
 • 3.2 Ämmässuolla vastaanotettu loppusijoitettava jäte
 • 3.3 Ämmässuon vaarallisen jätteen kaatopaikalle stabiloitu jäte
 • 3.4 Ämmässuon biojätteen käsittelylaitoksilla vastaanotettu jäte
 • 3.5 Ämmässuolla vastaanotettu jalostettava jäte
 • 3.6 Ämmässuolla vastaanotetut pilaantuneet maat
 • 3.7 Ämmässuolla varastoitu jäte
 • 3.8 Ämmässuolla Ekomo-yhteistyössä vastaanotetut massat
 • 4.1 Jätevoimalan suoritteet
 • 4.2 Energiantuotantoon toimitettu puumurske
 • 5.1 Seutulan suljettu kaatopaikka kerätty kaatopaikkakaasu
 • 5.2 Ämmässuon kaatopaikka kerätty/hyödynnetty kaatopaikkakaasu
 • 5.3 Ämmässuon biokaasulaitoksella tuotettu/hyödynnetty biokaasu
 • 5.4 Ämmässuon sähköntuotanto

​Jätehuollon vuositilastot ovat nähtävissä myös pdf-raportteina: Jätehuollon vuositilasto 2017, Jätehuollon vuositilasto 2018 , Jätehuollon vuositilasto 2019 ja Jätehuollon vuositilasto 2020.

Data and Resources

Additional information

Administrator Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY
Administrator's webpage http://www.hsy.fi/avoindata
Published 16.08.2018
Updated 08.04.2021
Update frequency
More information
 1. https://www.hsy.fi/jatteet-ja-kierratys/jatehuollon-avainlukuja/
Categories
Collections
Tags
Geographical coverage
Time series starts 2013
Time series accuracy
Licence Creative Commons Attribution 4.0
How to reference Source: Annual statistics for the waste management in the Helsinki Metropolitan Area. The maintainer of the dataset is Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY. The dataset has been downloaded from Helsinki Region Infoshare service on 26.07.2021 under the license Creative Commons Attribution 4.0.

Licence

Creative Commons Attribution 4.0
CC-BY-4.0 [Open Data]

Subscribe for dataset updates

comments powered by Disqus