Luftkvalitetsindexen i huvudstadsregionen och övriga Nyland

Materialet omfattar HRM-mätstationernas luftkvalitetsindex timvis. Med luftkvalitetsindexen delas luftkvaliteten in i fem kategorier, från bra till mycket dålig. Indexkategorierna baserar sig på luftföroreningarnas hälsoeffekter samt standarder. När luftkvaliteten är dålig kan känsliga personer utveckla symtom.

Materialet uppdateras fyra gånger per år (i mars, juni, september och december).

Data och resurser

Mer information

Administratör Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY
Administratörens webbplats http://www.hsy.fi/avoindata
Publicerad 24.04.2015
Uppdaterad 24.03.2022
Uppdateringsfrekvens
Länkar med ytterligare information
  1. http://www.hsy.fi/ilmanlaatu
Grupper
Datainsamlingar
Taggar
Områden
Tidsserien börjar 1.1.2014
Tidsseriens korrekthet
Licens Creative Commons Attribution 4.0
How to reference Källa: Luftkvalitetsindexen i huvudstadsregionen och övriga Nyland. The maintainer of the dataset is Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY. The dataset has been downloaded from Helsinki Region Infoshare service on 25.05.2022 under the license Creative Commons Attribution 4.0.

Licens

Creative Commons Erkännande 4.0
CC-BY-4.0 [Open Data]

Subscribe for dataset updates

comments powered by Disqus