Luftkvalitetsindexen i huvudstadsregionen och övriga Nyland - 2021

14.6.2021

Från sammanfattningen av detta dataset

Materialet omfattar HRM-mätstationernas luftkvalitetsindex timvis. Med luftkvalitetsindexen delas luftkvaliteten in i fem kategorier, från bra till mycket dålig. Indexkategorierna baserar...

Källa: Pääkaupunkiseudun ja muun Uudenmaan ilmanlaatuindeksit

Mer information

Fält Värde
Format XLSX
Publicerad 11.03.2021
Uppdaterad 14.06.2021