Sammansättningen av hushållsavfall som genererats i huvudstadsregionen

Materialet innehåller uppgifter om sammansättningen av hushållsavfall som genererats i huvudstadsregionen (blandavfall, papper, bioavfall, kartong och papp, glas, metall, farligt avfall, trä, trädgårdsavfall, elapparater, textilier) under åren 2004–2010 och 2012–2016. Uppgifterna har rapporterats i procent av den totala mängden hushållsavfall i huvudstadsregionen.

Data och resurser

Mer information

Förvaltare Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY
Administratörens webbplats http://www.hsy.fi/avoindata
Publicerad 07.03.2018
Uppdaterad 07.03.2018
Uppdateringsfrekvens
Länkar med ytterligare information
  1. https://julkaisu.hsy.fi/paakaupunkiseudun-sekajatteen-koostumus-2018.html
Kategorier
Datainsamlingar
Taggar
Områden
Tidsserien börjar 2004
Tidsseriens korrekthet
Licens Creative Commons Attribution 4.0
How to reference Källa: Sammansättningen av hushållsavfall som genererats i huvudstadsregionen. The maintainer of the dataset is Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY. The dataset has been downloaded from Helsinki Region Infoshare service on 2023-11-29 01:36:59.554031 under the license Creative Commons Attribution 4.0.
comments powered by Disqus