Sammansättningen av hushållsavfall som genererats i huvudstadsregionen

Materialet innehåller uppgifter om sammansättningen av hushållsavfall som genererats i huvudstadsregionen (blandavfall, papper, bioavfall, kartong och papp, glas, metall, farligt avfall, trä, trädgårdsavfall, elapparater, textilier) under åren 2004–2010 och 2012–2016. Uppgifterna har rapporterats i procent av den totala mängden hushållsavfall i huvudstadsregionen.

Data och resurser

Mer information

Förvaltare Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY
Administratörens webbplats http://www.hsy.fi/avoindata
Publicerad 07.03.2018
Uppdaterad 07.03.2018
Uppdateringsfrekvens
Länkar med ytterligare information
  1. https://julkaisu.hsy.fi/paakaupunkiseudun-sekajatteen-koostumus-2018.html
Kategorier
Datainsamlingar
Taggar
Områden
Tidsserien börjar 2004
Tidsseriens korrekthet
Licens Creative Commons Attribution 4.0
How to reference Källa: Sammansättningen av hushållsavfall som genererats i huvudstadsregionen. The maintainer of the dataset is Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY. The dataset has been downloaded from Helsinki Region Infoshare service on 24.02.2024 under the license Creative Commons Attribution 4.0.
comments powered by Disqus