Helsinki Espoo Site logo Vantaa Kauniainen
Helsinki Espoo Vantaa Kauniainen

Composition of household waste generated in the Helsinki Metropolitan Area

Aineisto sisältää tiedot pääkaupunkiseudulla syntyneen kotitalousjätteen koostumuksesta (sekajäte, paperi, biojäte, pahvi ja kartonki, lasi, metalli, vaarallinen jäte, puu, puutarhajäte, sähkölaitteet, tekstiilit) vuosina 2004-2010 ja 2012-2016. Tiedot on ilmoitettu prosenttiosuuksina pääkaupunkiseudun kotitalousjätteen kokonaismäärästä. Vuotta 2017 koskevat tiedot julkaistaan vuoden 2019 alussa.

Data and Resources

Additional information

Groups
Tags
Geographical coverage
Links with more information
  1. https://www.hsy.fi/fi/asiantuntijalle/avoindata/Sivut/AvoinData.aspx?dataID=29
  2. http://www.pksjatevirrat.fi/
Administrator Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY
Administrator's webpage http://www.hsy.fi/avoindata
Published 07.03.2018
Update Frequency
Time series starts 2004
Time series accuracy
Licence Creative Commons Attribution 4.0
How to reference Source: Composition of household waste generated in the Helsinki Metropolitan Area. The maintainer of the dataset is Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY. The dataset has been downloaded from Helsinki Region Infoshare service on 15.09.2019 under the license Creative Commons Attribution 4.0.

Licence

Creative Commons Attribution 4.0
CC-BY-4.0 [Open Data]

Rating

(1)

Subscribe for dataset updates

comments powered by Disqus