Jämförelse mellan den totala mängden avfall som genererats i huvudstadsregionen och mängden avfall i Finland

Materialet innehåller uppgifter om den totala mängden avfall som genererats i huvudstadsregionen enligt sektor och en jämförelse med Finlands avfallsmängder åren 2004–2010, 2012 och 2014. Materialet kommer inte längre att uppdateras.

Data och resurser

Mer information

Administratör Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY
Administratörens webbplats http://www.hsy.fi/avoindata
Publicerad 07.03.2018
Uppdaterad 07.03.2018
Länkar med ytterligare information
  1. https://www.hsy.fi/jatteet-ja-kierratys/jatemaarat-ja-kierratysaste/
Grupper
Datainsamlingar
Taggar
Områden
Tidsserien börjar 2004
Tidsserien slutar 2014
Tidsseriens korrekthet
Licens Creative Commons Attribution 4.0
How to reference Källa: Jämförelse mellan den totala mängden avfall som genererats i huvudstadsregionen och mängden avfall i Finland. The maintainer of the dataset is Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY. The dataset has been downloaded from Helsinki Region Infoshare service on 22.10.2021 under the license Creative Commons Attribution 4.0.

Licens

Creative Commons Erkännande 4.0
CC-BY-4.0 [Open Data]

Subscribe for dataset updates

comments powered by Disqus