Pääkaupunkiseudulla syntyneen jätteen kokonaismäärän vertailu Suomen jätemääriin

Aineisto sisältää tiedot pääkaupunkiseudulla syntyneiden jätteiden kokonaismäärästä sektoreittain ja vertailun Suomen jätemääriin vuosina 2004-2010, 2012, 2014 ja 2016. Data päivitetään joka toinen vuosi.

Data och resurser

Mer information

Administratör Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY
Administratörens webbplats http://www.hsy.fi/avoindata
Publicerad 07.03.2018
Uppdateringsfrekvens
Länkar med ytterligare information
  1. https://www.hsy.fi/jatteet-ja-kierratys/jatemaarat-ja-kierratysaste/
  2. http://www.pksjatevirrat.fi/
Grupper
Datainsamlingar
Områden
Tidsserien börjar 2004
Tidsseriens korrekthet
Licens Creative Commons Attribution 4.0
How to reference Källa: Pääkaupunkiseudulla syntyneen jätteen kokonaismäärän vertailu Suomen jätemääriin. The maintainer of the dataset is Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY. The dataset has been downloaded from Helsinki Region Infoshare service on 28.02.2021 under the license Creative Commons Attribution 4.0.

Licens

Creative Commons Erkännande 4.0
CC-BY-4.0 [Open Data]

Subscribe for dataset updates

comments powered by Disqus