Total amount of waste generated in the Helsinki Metropolitan Area compared to the amounts of waste in Finland

Aineisto sisältää tiedot pääkaupunkiseudulla syntyneiden jätteiden kokonaismäärästä sektoreittain ja vertailun Suomen jätemääriin vuosina 2004-2010, 2012, 2014 ja 2016. Data päivitetään joka toinen vuosi.

Data and Resources

Additional information

Administrator Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY
Administrator's webpage http://www.hsy.fi/avoindata
Published 07.03.2018
Update frequency
More information
  1. https://www.hsy.fi/jatteet-ja-kierratys/jatemaarat-ja-kierratysaste/
  2. http://www.pksjatevirrat.fi/
Categories
Collections
Tags
Geographical coverage
Time series starts 2004
Time series accuracy
Licence Creative Commons Attribution 4.0
How to reference Source: Total amount of waste generated in the Helsinki Metropolitan Area compared to the amounts of waste in Finland. The maintainer of the dataset is Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY. The dataset has been downloaded from Helsinki Region Infoshare service on 30.07.2021 under the license Creative Commons Attribution 4.0.

Licence

Creative Commons Attribution 4.0
CC-BY-4.0 [Open Data]

Subscribe for dataset updates

comments powered by Disqus