Återvinningen och slutdeponeringen av avfall som genereras i huvudstadsregionen enligt bransch

Materialet omfattar information om hanteringsmetoderna för avfall som genereras i huvudstadsregionen enligt bransch (industri, mark- och vattenbyggnad, el-, gas- och värmeförsörjning, husbyggnad, privata tjänster, offentliga tjänster, samt hushåll och avlopps- och avloppsvattenhantering). Med den gamla beräkningsmetoden är uppgifterna från åren 2004-2010. Efter år 2012 uppdateras uppgifterna vartannat år.

Uppgifterna för 2020 publiceras i början av 2022.

Data och resurser

Mer information

Administratör Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY
Administratörens webbplats http://www.hsy.fi/avoindata
Publicerad 07.03.2018
Uppdaterad 13.08.2020
Uppdateringsfrekvens
Länkar med ytterligare information
  1. https://www.hsy.fi/jatteet-ja-kierratys/
Grupper
Datainsamlingar
Områden
Tidsserien börjar 2004
Tidsseriens korrekthet
Licens Creative Commons Attribution 4.0
How to reference Källa: Återvinningen och slutdeponeringen av avfall som genereras i huvudstadsregionen enligt bransch. The maintainer of the dataset is Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY. The dataset has been downloaded from Helsinki Region Infoshare service on 27.10.2021 under the license Creative Commons Attribution 4.0.

Licens

Creative Commons Erkännande 4.0
CC-BY-4.0 [Open Data]

Subscribe for dataset updates

comments powered by Disqus