Helsinki Espoo Site logo Vantaa Kauniainen
Helsinki Espoo Vantaa Kauniainen

Utilisation and disposal of waste generated in the Helsinki Metropolitan Area according to sector

Aineisto sisältää tiedot pääkaupunkiseudulla syntyneiden jätteiden käsittelytavoista toimialoittain (teollisuus, maa- ja vesirakentaminen, sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, talonrakentaminen, yksityiset palvelut, julkiset palvelut pl. viemäri- ja jätevesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto, kotitaloudet) vuosina 2004-2010, 2012, 2014 ja 2016. Data päivitetään joka toinen vuosi. Vuotta 2018 koskevat tiedot julkaistaan vuoden 2020 alussa.

Data and Resources

Additional information

Administrator Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY
Administrator's webpage http://www.hsy.fi/avoindata
Published 07.03.2018
Update frequency
More information
  1. https://www.hsy.fi/fi/asiantuntijalle/avoindata/Sivut/AvoinData.aspx?dataID=26
Categories
Collections
Tags
Geographical coverage
Time series starts 2004
Time series accuracy
Licence Creative Commons Attribution 4.0
How to reference Source: Utilisation and disposal of waste generated in the Helsinki Metropolitan Area according to sector. The maintainer of the dataset is Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY. The dataset has been downloaded from Helsinki Region Infoshare service on 09.07.2020 under the license Creative Commons Attribution 4.0.

Licence

Creative Commons Attribution 4.0
CC-BY-4.0 [Open Data]

Subscribe for dataset updates

comments powered by Disqus