Utilisation and disposal of waste generated in the Helsinki Metropolitan Area according to sector

Sisältää tiedot pääkaupunkiseudulla syntyneiden jätteiden käsittelytavoista toimialoittain (teollisuus, maa- ja vesirakentaminen, sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, talonrakentaminen, yksityiset palvelut, julkiset palvelut, sekä kotitaloudet ja viemäri- ja jätevesihuolto). ​Vanhalla laskentamenetelmällä data on vuosilta 2004-2010. Vuoden 2012 jälkeen data päivitetään joka toinen vuosi.

Vuotta 2020 koskevat tiedot julkaistaan vuoden 2022 alussa.

Data and Resources

Additional information

Administrator Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY
Administrator's webpage http://www.hsy.fi/avoindata
Published 07.03.2018
Updated 13.08.2020
Update frequency
More information
  1. https://vanha.hsy.fi/fi/asiantuntijalle/avoindata/Sivut/AvoinData.aspx?dataID=26
Categories
Collections
Tags
Geographical coverage
Time series starts 2004
Time series accuracy
Licence Creative Commons Attribution 4.0
How to reference Source: Utilisation and disposal of waste generated in the Helsinki Metropolitan Area according to sector. The maintainer of the dataset is Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY. The dataset has been downloaded from Helsinki Region Infoshare service on 25.09.2020 under the license Creative Commons Attribution 4.0.

Licence

Creative Commons Attribution 4.0
CC-BY-4.0 [Open Data]

Subscribe for dataset updates

comments powered by Disqus