Aineistokokonaisuus sisältää Helsingin moottoriajoneuvoliikenteen määrä-, nopeus- ja ajoneuvojakaumatietoja. Tiedot ovat saatavilla aineistosta riippuen joko CSV-taulukkona, WFS- ja WMS-paikkatietorajapintoina tai ohjelmointirajapinnan kautta. Kyseessä on kolme eri aineistoa.

Aineistojen tarkemmat kuvaukset löytyvät tiedostokohtaisilta sivuilta klikkaamalla väliotsikkoa alla tai aineiston otsikkoa "Data ja resurssit" -otsikon alla.

Automaattisten laskentalaitteiden liikennetiedot ohjelmointirajapinnassa

Avoimen ohjelmointirajapinnan kautta saatavissa oleva aineisto, joka sisältää Helsingin ja Helsingin lähialueen automaattisten moottoriajoneuvoliikenteen laskentapisteiden liikennetietoja (liikennemäärä-, nopeus- sekä ajoneuvoluokkatietoja). Aineistossa on mukana liikennetietoja Helsingin kaupungin omistamilta automaattisilta laskentalaitteilta sekä Helsingissä sekä Helsingin lähialueilla sijaitsevilta LAM-asemilta (LAM=Liikenteen automaattinen mittaus).

Aineisto on reaaliaikaisesti päivittyvä (5 minuutin välein).

Laskentapisteiden karttanäkymä: https://helsinki-public.azurewebsites.net/

Liikennemäärät taulukkomuodossa

CSV-muodossa oleva aineisto sisältää ajoneuvojen (henkilöautojen, pakettiautojen, kuorma-autojen, rekka-autojen, linja-autojen, moottoripyörien) sekä raitiovaunujen syksyn keskimääräiset liikennemäärätiedot vuosittain seurattavissa laskentapisteissä eri puolella Helsinkiä vuodesta 2010 alkaen.

Aineisto päivitetään kerran vuodessa.

Liikennemäärät paikkatietona

WFS- ja WMS-rajapintojen kautta saatava aineisto on koonti eri vuosina Helsingissä tehdyistä ajoneuvoliikennelaskennoista sekä ajoneuvoliikennemäärän arvioista paikkatietomuodossa. Aineisto sisältää lasketut tai arvioidut liikennemäärät ajoneuvokohtaisesti (henkilöauto, pakettiauto, kuorma-auto, rekka, linja-auto, moottoripyörä, raitiovaunu) Helsingin teiltä ja kaduilta. Aineisto pitää sisällään myös kokonaisliikennemäärän (vuoden keskimääräinen arkivuorokausiliikenne KAVL ja syksyn keskimääräinen arkivuorokausiliikenne SKAVL), ja raskaan liikenteen prosenttiosuuden ajoneuvoliikenteestä.

Aineisto päivitetään kerran vuodessa.

Aineisto on katseltavissa ja ladattavissa myös Helsingin karttapalvelussa: https://kartta.hel.fi/link/9YWffL

Tason nimi WFS- ja WMS-rajapinnoissa: Ajoneuvoliikenne_liikennemaarat_viiva

Data och resurser

Mer information

Administratör Helsingin kaupunkiympäristön toimiala / Liikenne- ja katusuunnittelu
Publicerad 06.03.2012
Uppdaterad 30.06.2021
Uppdateringsfrekvens
Länkar med ytterligare information
  1. https://www.hel.fi/helsinki/fi/kartat-ja-liikenne/kadut-ja-liikennesuunnittelu/tutkimus-ja-tilastot/moottoriajoneuvoliikenteen-maarat/
  2. https://helsinki-public.azurewebsites.net/
Grupper
Datainsamlingar
Taggar
Områden
Tidsseriens korrekthet
Licens Creative Commons Attribution 4.0
How to reference Källa: Trafikdata av Helsingfors. The maintainer of the dataset is Helsingin kaupunkiympäristön toimiala / Liikenne- ja katusuunnittelu. The dataset has been downloaded from Helsinki Region Infoshare service on 25.05.2022 under the license Creative Commons Attribution 4.0.

Licens

Creative Commons Erkännande 4.0
CC-BY-4.0 [Open Data]

Subscribe for dataset updates

comments powered by Disqus