Helsingin liikennetiedot - Liikennemäärät paikkatietona (WFS-rajapinta)

30.6.2021

Esikatselu Helsingin kaupungin karttapalvelussa

Aineisto on koonti eri vuosina tehdyistä ajoneuvoliikennelaskennoista sekä ajoneuvoliikennemäärän arvioista paikkatietomuodossa (viivat). Aineisto sisältää lasketut tai arvioidut liikennemäärät eri ajoneuvoilla (henkilöauto, pakettiauto, kuorma-auto, rekka, linja-auto, moottoripyörä, raitiovaunu) kyseisellä tiellä. Aineisto pitää sisällään myös kokonaisliikennemäärän (vuoden keskimääräinen arkivuorokausiliikenne KAVL ja syksyn keskimääräinen arkivuorokausiliikenne SKAVL), ja raskaan liikenteen prosenttiosuuden ajoneuvoliikenteestä.

Ajoneuvoliikenteen (pl. pyöräilyn) määriä lasketaan vuosittain maankäytön- ja liikennesuunnittelun pohjaksi.

Aineisto päivitetään vuosittain niiltä osin kuin uusia laskentoja on tehty. Kiinnitä aineistoa käyttäessäsi huomiota laskentavuoteen: se saattaa vaihdella. Laskenta-arvoja saadaan jatkuvaa laskentaa tekevistä automaattisista laskentapisteistä, automaattisista otoslaskentapisteistä, vuosittain tehtävistä säännöllisistä käsin tehtävistä laskennoista sekä yksittäisistä kertaluonteisista käsin tehtävistä laskennoista. Kohteen laskentavuoden arvon ollessa 9999, liikennemäärät ovat arvioituja lukuja.

Aineisto kattaa koko Helsingin, mutta kaikista katuosuuksista liikennemäärätietoja ei ole saatavilla. Osa liikennemääristä on arvioituja lukuja.

Aineisto päivitetään noin kerran vuodessa. Viimeisimmät laskennat vuodelta 2019 joiltakin katuosuuksilta. Aineisto uusitaan vuosittain, jolloin lisätään viimeisimmät liikennemäärät niiltä katuosuuksilta, jotka on laskettu. Tietokannassa on arkistoituna tietokantataulut myös aikaisemmista laskennoista.

Koordinaatisto(t):

  • ETRS-GK25 (EPSG:3879). Ylläpitokoordinaatisto. Aineisto voidaan projektoida myös muihin koordinaatistoihin. Muut mahdolliset koordinaatistot löytyvät rajapintapalvelun GetCapabilities-dokumentista.

Rajapintapalvelujen osoitteet:

Julkaistut tasot:

  • Ajoneuvoliikenne_liikennemaarat_viiva

Lisätietoja

Kenttä Arvo
Tiedostomuoto WFS
Julkaistu 30.06.2021
Koordinaatisto ETRS-GK25
Aikasarjan tarkkuus