Alla de områden där det finns HRM:s dagvattenavlopp hör till avloppsområdet för dagvatten. Vi har preciserat avloppsområdet, och det preciserade området har varit i kraft från och med början av 2019. Som en del av preciseringen definierade vi vilka fastigheter som är belägna inom avloppsområdet.

Data:

  • Avloppsområdet för dagvatten
  • Avloppsområdet för blandvatten
  • Utbredningsområdena för dagvattenavlopp

Data och resurser

Mer information

Administratör Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY
Administratörens webbplats https://www.hsy.fi/avoindata
Publicerad 09.03.2020
Länkar med ytterligare information
  1. https://www.hsy.fi/vesi-ja-viemarit/huleveden-viemarointialue/
Grupper
Datainsamlingar
Områden
Licens Creative Commons Attribution 4.0
How to reference Källa: Avloppsområdet för dagvatten. The maintainer of the dataset is Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY. The dataset has been downloaded from Helsinki Region Infoshare service on 13.04.2021 under the license Creative Commons Attribution 4.0.

Licens

Creative Commons Erkännande 4.0
CC-BY-4.0 [Open Data]

Subscribe for dataset updates

comments powered by Disqus