Materialet innehåller information om omfattningen av HRM:s dagvattenavloppsområde på fastighetsnivå.

Dagvattenavloppsområdet baserar sig på § 17a i lagen om vattentjänster. En fastighet som ligger i dagvattenavloppsområdet måste anslutas till HRM:s dagvattenavloppsnät och HRM ska erbjuda fastigheten dagvattenavloppstjänster. Dessutom omfattar materialet områden som hör till blandvattenavloppet (område med blandvattenavlopp) samt utbyggnadsområden för dagvattnets avloppsområde. Uppgifterna är från 2022.

Materialet finns också i HRM:s karttjänst med öppna data.

Data och resurser

Mer information

Förvaltare Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY
Administratörens webbplats https://www.hsy.fi/avoindata
Publicerad 09.03.2020
Uppdaterad 01.08.2023
Länkar med ytterligare information
  1. https://www.hsy.fi/vesi-ja-viemarit/huleveden-viemarointialue/
Kategorier
Datainsamlingar
Taggar
Områden
Licens Creative Commons Attribution 4.0
How to reference Källa: HRM:s dagvattenavloppsområde. The maintainer of the dataset is Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY. The dataset has been downloaded from Helsinki Region Infoshare service on 26.02.2024 under the license Creative Commons Attribution 4.0.
comments powered by Disqus