Aineisto sisältää kiinteistön tasolla tiedot HSY:n huleveden viemäröintialueen laajuudesta.

​Huleveden viemäröintialue perustuu vesihuoltolain 17 a §:n. Huleveden viemäröintialueella sijaitsevan kiinteistön on liityttävä HSY:n hulevesiviemäriverkostoon ja HSY:n on tarjottava kiinteistölle huleveden viemäröinnin palvelut. Aineisto sisältää lisäksi alueet, jotka kuuluvat sekaviemäröinnin piiriin (sekaviemäröintialue) sekä huleveden viemäröintialueen laajennusalueet. Data on vuodelta 2022.

Aineisto on nähtävillä myös HSY:n avoimen datan karttapalvelussa.

Data ja resurssit

Lisätiedot

Ylläpitäjä Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY
Ylläpitäjän verkkosivusto https://www.hsy.fi/avoindata
Julkaistu 09.03.2020
Päivitetty 01.08.2023
Lisätietoja
  1. https://www.hsy.fi/vesi-ja-viemarit/huleveden-viemarointialue/
Kategoriat
Datakokoelmat
Avainsanat
Alueet
Lisenssi Creative Commons Attribution 4.0
Viittaustapa Lähde: HSY:n huleveden viemäröintialue. Aineiston ylläpitäjä on Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY. Aineisto on ladattu Helsinki Region Infoshare -palvelusta 2023-12-06 17:08:56.890795 lisenssillä Creative Commons Attribution 4.0.
comments powered by Disqus