Statistik om utbilding från Helsingfors statistika årsbok.

Innehåll

 • Barn som åtnjöt småbarnspedagogik
 • Familjer som fått barnvårdsstöd
 • Barn som åtnjöt kommunal småbarnspedagogik, enligt bostadsstordistrikt
 • Lekverksamhet
 • Grundskolorna och gymnasiernas
 • Elever vid stadens allmänbildande skolor
 • Elever i grundskolor och gymnasier i Helsingforsregionen
 • Antal elever vid vuxengymnasierna
 • Elever i gymnasier och yrkesutbildning i Helsingfors distriktsvis
 • Yrkesutbildning
 • Studerande i yrkesutbildning efter studieområde i Helsingfors
 • Studerande och examina vid yrkeshögskolorna i huvudstadsregionen
 • Studerande och examina vid universiteten i huvudstadsregionen
 • Antal studerande på olika utbildningsnivåer i Helsingfors
 • Medborgarinstituten
 • Befolkning 15 år och däröver efter utbildningsnivå och ålder
 • Befolkning 15 år och däröver efter utbildningsnivå distriktsvis

Data och resurser

Mer information

Förvaltare Helsingin kaupunginkanslia / Kaupunkitieto
Administratörens webbplats https://www.hel.fi/kaupunkitieto
Källa Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala, Sosiaalivirasto, Kela, Helsingin kaupungin opetusvirasto, Tilastokeskus, Opetus- ja kulttuuriministeriö, Opetushallitus
Publicerad 25.01.2016
Uppdaterad 27.02.2023
Uppdateringsfrekvens
Länkar med ytterligare information
 1. https://www.hel.fi/hel2/tietokeskus/julkaisut/pdf/18_01_02_tilastollinen_vuosikirja2017.pdf
 2. https://www.hel.fi/hel2/tietokeskus/julkaisut/pdf/19_01_07_tilastollinen_vuosikirja2018.pdf
 3. https://www.hel.fi/hel2/tietokeskus/julkaisut/pdf/20_01_09_tilastollinen_vuosikirja2019.pdf
 4. https://www.hel.fi/hel2/tietokeskus/julkaisut/pdf/20_12_31_tilastollinen_vuosikirja_2020.pdf
 5. https://www.hel.fi/hel2/tietokeskus/julkaisut/pdf/21_12_22_Tilastollinen_vuosikirja_2021.pdf
 6. https://www.hel.fi/hel2/tietokeskus/julkaisut/pdf/22_12_19_Helsingin_tilastollinen_vuosikirja_2022.pdf
Kategorier
Datainsamlingar
Områden
Tidsseriens korrekthet
Licens Creative Commons Attribution 4.0
How to reference Källa: Helsingfors: Utbildning. The maintainer of the dataset is Helsingin kaupunginkanslia / Kaupunkitieto and the original author is Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala, Sosiaalivirasto, Kela, Helsingin kaupungin opetusvirasto, Tilastokeskus, Opetus- ja kulttuuriministeriö, Opetushallitus. The dataset has been downloaded from Helsinki Region Infoshare service on 22.04.2024 under the license Creative Commons Attribution 4.0.
comments powered by Disqus