Helsinki Espoo Site logo Vantaa Kauniainen
Helsinki Espoo Vantaa Kauniainen

Helsingin tilastolliset vuosikirjat

Helsingin tilastollisten vuosikirjojen taulukot.

Helsingin vuosittain julkaistavissa tilastollisissa vuosikirjoissa tarjotaan perustiedot Helsingistä ja helsinkiläisistä noin 250 tilastotaulukkona. Helsingin lisäksi vuosikirjassa on taulukoita pääkaupunkiseudulta, Helsingin seudulta ja koko maasta, Pohjoismaiden suurimmista kaupungeista sekä Baltian maiden pääkaupungeista ja Pietarista. Julkaisu on täysin kaksikielinen ja lisäksi sen taulukoissa on englanninkieliset otsikot.

18 dataset hittades

 • Helsingfors statistiska årsbok

  Helsingfors statistiska årsbok ger en mångsidig statistikbaserad beskrivning av Helsingfors och helsingforsborna. Många tabeller lägger även fram jämförande uppgifter om...
 • Helsingfors: Social välfärd

  Statistik om Social välfärd från Helsingfors statistika årsbok. Innehåll Barnskydd Familjerådgivningsbyrå Hemservice för barnfamiljer Underhåll och vårdnad av barn...
 • Helsingfors: Boende

  Statistik om boende från Helsingfors statistika årsbok. Innehåll Bostäder efter byggnadsår Bostadsbestånd efter hustyp Bostäder efter upplåtelseform Bostadsbestånd efter...
 • Helsingfors: Samfärdsel

  Statistik om transport och turism från Helsingfors statistika årsbok. Innehåll Kollektivtrafik i Helsingfors Kostnader för och intäkter av kollektivtrafiken Kollektivtrafiken...
 • Helsingfors: Befolkning

  Statistik om befolkning från Helsingfors statistika årsbok. Innehåll Helsingfors befolkning Helsingfors befolkning efter ålder och kön Befolkning samt befolkningsprognos efter...
 • Helsingfors: Hälsoservice och hälsotillstånd

  Statistik om social välfärd från Helsingfors statistika årsbok. Innehåll Personer som fått hälsovård föranstaltad (egen eller köpt) av staden Anlitande av öppenvårdsservice...
 • Helsingfors: Utbildning

  Statistik om utbilding från Helsingfors statistika årsbok. Innehåll Barn som åtnjöt småbarnspedagogik Familjer som fått barnvårdsstöd Barn som åtnjöt kommunal...
 • Helsingfors: Område och miljö

  Statistik om område och miljö från Helsingfors statistika årsbok. Innehåll Areal och folktäthet stordistriktsvis Markägarskap Grönområden förvaltade av Stadsmiljösektorn...
 • Helsingfors: Näringsverksamheten

  Statistik om näringsverksamheten från Helsingfors statistika årsbok. Innehåll Arbetstillfällen (personer som förvärvsarbetar i Helsingfors) efter näringsgren Arbetstillfällen...
 • Helsingfors: Arbetskraften

  Statistik om arbetskraften från Helsingfors statistika årsbok. Innehåll Arbetskraften och personer utanför arbetskraften distriktsvis Arbetskraften efter näringsgren och ålder...
 • Helsingfors: Val

  Statistik om val från Helsingfors statistika årsbok. Innehåll Kommunalvalen: röstberättigade Kommunalvalen: valda stadsfullmäktige Kommunalvalen: godkända röstsedlar...
 • Helsingfors: Inkomst och konsumtion

  Statistik om inkomst och skatten från Helsingfors statistika årsbok. Innehåll Inkomsttagare och inkomster efter inkomstklass i Helsingfors Inkomsttagare efter inkomstklass...
 • Helsingfors: Stadens ekonomi och personal

  Statistik om stadens ekonomi och personal från Helsingfors statistika årsbok. Innehåll Resultaträkning för Helsingfors stad Affärsverkens resultaträkningar Bolagens...
 • Helsingfors: Nordiska storstäder

  Statistik om nordiska storstäder från Helsingfors statistika årsbok. Innehåll Areal och folktäthet Folkmängd samt folkmängdsprognos Befolkning efter ålder Folkmängdens...
 • Helsingfors: Rättsväsen och almänn säkerhet

  Statistik om rättsväsen och allmän säkerhet från Helsingfors statistika årsbok. Innehåll Brott som kommit till polisens kännedom i Helsingfors polisdistrikt Utredning av brott...
 • Helsingfors: Kultur och fritid

  Statistik om kultur och fritid från Helsingfors statistika årsbok. Innehåll Symfoniorkestrarnas konserter Teatrar och opera Circus Dansteatrar och fristående dansgrupper Antal...
 • Helsingfors: Energi- och vattenförsörjning

  Statistik om energi- och vattenförsörjning från Helsingfors statistika årsbok. Innehåll Elanskaffning Elförbrukning efter abonnentgrupp Elförbrukning kommunvis Anskaffning och...
 • Helsingfors: Baltikum och S:t Petersburg

  Statistik om Baltikum och S:t Petersburg från Helsingfors statistika årsbok. Innehåll Areal och folktäthet Folkmängd Befolkning efter ålder och kön Folkmängdens förändringar...