Helsingin tilastollisen vuosikirjan koulutusta käsittelevä osio.

Aineisto sisältää seuraavat tilastotaulukot

 • Varhaiskasvatuksessa olevat lapset 31.12.
 • Lastenhoidon tukea saaneet perheet
 • Kunnallisessa varhaiskasvatuksessa olevat lapset asuinsuurpiirin mukaan 31.12.
 • Leikkitoiminta
 • Peruskoulut ja lukiot
 • Kaupungin yleissivistävän koulutuksen oppilaat 20.9.
 • Peruskoulujen ja lukioiden oppilaat Helsingin seudulla
 • Aikuislukioiden oppilasmäärät 20.9.
 • Helsinkiläiset lukio- ja ammatillisen koulutuksen opiskelijat asuinalueen mukaan syksyllä
 • Ammatillinen koulutus
 • Ammatillisen koulutuksen opiskelijat opintoaloittain Helsingissä
 • Pääkaupunkiseudun ammattikorkeakoulujen opiskelijat ja tutkinnot
 • Pääkaupunkiseudun yliopistojen opiskelijat ja tutkinnot
 • Opiskelijoiden määrät eri koulutusasteilla Helsingissä
 • Kansalaisopistot
 • 15 vuotta täyttänyt väestö koulutusasteen ja iän mukaan 31.12.
 • 15 vuotta täyttänyt väestö koulutusasteen mukaan alueittain 31.12.

Data ja resurssit

Lisätiedot

Ylläpitäjä Helsingin kaupunginkanslia / Kaupunkitieto
Ylläpitäjän verkkosivusto https://www.hel.fi/kaupunkitieto
Lähde Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala, Sosiaalivirasto, Kela, Helsingin kaupungin opetusvirasto, Tilastokeskus, Opetus- ja kulttuuriministeriö, Opetushallitus
Julkaistu 25.01.2016
Päivitetty 27.02.2023
Päivitystiheys
Lisätietoja
 1. https://www.hel.fi/hel2/tietokeskus/julkaisut/pdf/18_01_02_tilastollinen_vuosikirja2017.pdf
 2. https://www.hel.fi/hel2/tietokeskus/julkaisut/pdf/19_01_07_tilastollinen_vuosikirja2018.pdf
 3. https://www.hel.fi/hel2/tietokeskus/julkaisut/pdf/20_01_09_tilastollinen_vuosikirja2019.pdf
 4. https://www.hel.fi/hel2/tietokeskus/julkaisut/pdf/20_12_31_tilastollinen_vuosikirja_2020.pdf
 5. https://www.hel.fi/hel2/tietokeskus/julkaisut/pdf/21_12_22_Tilastollinen_vuosikirja_2021.pdf
 6. https://www.hel.fi/hel2/tietokeskus/julkaisut/pdf/22_12_19_Helsingin_tilastollinen_vuosikirja_2022.pdf
Kategoriat
Datakokoelmat
Avainsanat
Alueet
Aikasarjan tarkkuus
Lisenssi Creative Commons Attribution 4.0
Viittaustapa Lähde: Helsinki: Koulutus. Aineiston ylläpitäjä on Helsingin kaupunginkanslia / Kaupunkitieto ja alkuperäinen tekijä Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala, Sosiaalivirasto, Kela, Helsingin kaupungin opetusvirasto, Tilastokeskus, Opetus- ja kulttuuriministeriö, Opetushallitus. Aineisto on ladattu Helsinki Region Infoshare -palvelusta 24.02.2024 lisenssillä Creative Commons Attribution 4.0.
comments powered by Disqus