Helsingin tavoitteellinen viher- ja virkistysverkostokartta

Tavoitteellinen viher- ja virkistysverkosto VISTRA sisältää Helsingin viher- ja virkistysverkoston muodostavat osatekijät. Niitä ovat vihersormet, merellinen sinikämmen, viherlinjat, kaupunginosapuistot ja muut kaavoitetut puistoalueet sekä erilaiset reitit ja yhteydet.

Kartan alue kattaa koko Helsingin maa-alueen. Eteläinen merialue rajautuu kartasta pois. Östersundomin osalta esitetyt vihersormet ja virkistysyhteydet ovat tavoitteelliset ja ne on esitetty vahvistamattoman v. 2016 suunnittelutilanteen mukaisesti.

Kartta palvelee maankäytön suunnittelua ja yleisten alueiden kehittämistä tarkentaen yleiskaavan Virkistys- ja viherverkosto 2050 -teemakartan sisältöä. Kartta havainnollistaa viher- ja virkistysverkoston jatkuvuuden kehittämistä. Kartan pohjana on nykytilanne sekä ennakoitu tulevaisuuden tilanne yleiskaavan maankäytön painopistealueiden kautta. Kartan tarkoituksena on toimia lähtökohtana, joka tarkentuu jatkosuunnittelussa mm. määriteltäessä viheryhteyksien tarkempia sijainteja tai puistojen rajauksia asemakaavoituksessa.

Tutustu kartan pohjalla oleviin raportteihin: vuonna 2016 julkaistuun Helsingin viher- ja virkistysverkoston kehittämissuunnitelma: VISTRA osa II ja vuonna 2013 julkaistuun Vihreä ja merellinen Helsinki 2050 - VISTRA OSA 1: lähtökohdat ja visio.

Aineiston esikatselu Helsingin kaupungin karttapalvelussa.

Aineisto on ladattavissa useissa eri formaateissa, mm. JSON, KML, CSV, Esri Shape ja XML. Saatavilla olevat formaatit löytyvät aina palvelun GetCapabilities-kyselyn outputFormat-kohdasta. Lisätietoja ja -ohjeita WFS-kohteiden haku -oppaasta.

Koordinaatisto(t):

 • ETRS-GK25 (EPSG:3879). Ylläpitokoordinaatisto. Aineisto voidaan projektoida myös muihin koordinaatistoihin. Muut mahdolliset koordinaatistot löytyvät rajapintapalvelun GetCapabilities-dokumentista.

Rajapintapalvelujen osoitteet:

Julkaistut tasot:

 • Tavoitteellinen_viher_ja_virkistysverkosto_VISTRA_alue (vain WFS)
 • Tavoitteellinen_viher_ja_virkistysverkosto_VISTRA_piste (vain WFS)
 • Tavoitteellinen_viher_ja_virkistysverkosto_VISTRA_viiva (vain WFS)
 • Tavoitteellinen_viher_ja_virkistysverkosto_VISTRA (vain WMS)

Tasojen ominaisuustiedot:

 • id (long). Kohteen yksilöivä tunniste.
 • kohdetyyppi (string). Kohdetyypin nimi.
 • kommentti (string). Mahdollinen kohteeseen liittyvä lisätieto.
 • numero (int). Toimenpide-ehdotusten lisätieto.
 • nimi (string). Toimenpide-ehdotusten lisätieto.
 • tyyppi (string). Toimenpide-ehdotusten lisätieto.
 • datanomistaja (string). Tiedon omistajan nimi
 • paivitetty_tietopalveluun (date). Aineiston päivityspäivämäärä.
 • geom (GeometryPropertyType). Kohteen geometria.

Data och resurser

Mer information

Administratör Helsingin kaupunkiympäristön toimiala / Maankäyttö ja kaupunkirakenne / Kaupunkitila ja maisemasuunnittelu
Publicerad 04.01.2022
Länkar med ytterligare information
 1. https://kartta.hel.fi/paikkatietohakemisto/pth/?id=313
Grupper
Datainsamlingar
Taggar
Områden
Licens Creative Commons Attribution 4.0
How to reference Källa: Helsingin tavoitteellinen viher- ja virkistysverkostokartta. The maintainer of the dataset is Helsingin kaupunkiympäristön toimiala / Maankäyttö ja kaupunkirakenne / Kaupunkitila ja maisemasuunnittelu. The dataset has been downloaded from Helsinki Region Infoshare service on 17.01.2022 under the license Creative Commons Attribution 4.0.

Licens

Creative Commons Erkännande 4.0
CC-BY-4.0 [Open Data]

Subscribe for dataset updates

comments powered by Disqus