Helsingforsregionens miljötjänsters (HRM:s) energi- och materialbalanser samt växthusgasutsläpp

Materialet om växthusgasutsläpp innehåller uppgifter om energiförbrukningen, -produktionen och växthusgasutsläpp inom Helsingforsregionens miljötjänster (HRM) 2010-2020 och motsvarande åtgärder år 2009.

Uppgifterna presenteras på deras egna flikar uppdelade enligt branscherna vattenförsörjning, avfallshantering, regional- och miljöinformation, samt fastigheternas energiförbrukning och de växthusgasutsläpp som följer av detta.

Materialbalansen berättar om HRM:s materialflöden – hur mycket vi tar emot och hur mycket material som åker iväg från oss. Uppgifterna är från åren 2014-2020.

Data och resurser

Mer information

Administratör Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY
Administratörens webbplats http://www.hsy.fi/avoindata
Publicerad 08.03.2018
Uppdaterad 14.06.2021
Uppdateringsfrekvens
Länkar med ytterligare information
  1. https://www.hsy.fi/kiertotalous
  2. https://www.hsy.fi/ilmanlaatu-ja-ilmasto/kasvihuonekaasupaastot/
Grupper
Datainsamlingar
Taggar
Områden
Tidsserien börjar 2009
Tidsseriens korrekthet
Licens Creative Commons Attribution 4.0
How to reference Källa: Helsingforsregionens miljötjänsters (HRM:s) energi- och materialbalanser samt växthusgasutsläpp. The maintainer of the dataset is Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY. The dataset has been downloaded from Helsinki Region Infoshare service on 25.07.2021 under the license Creative Commons Attribution 4.0.

Licens

Creative Commons Erkännande 4.0
CC-BY-4.0 [Open Data]

Subscribe for dataset updates

comments powered by Disqus