Helsingin seudun ympäristöpalvelujen (HSY) energia- ja materiaalitaseet sekä kasvihuonekaasupäästöt

Kasvihuonekaasupäästöt-aineisto sisältää tiedot Helsingin seudun ympäristöpalvelujen (HSY:n) vuosien 2010-2022 sekä vastaavien toimintojen vuoden 2009 energiankulutuksesta, -tuotannosta ja kasvihuonekaasupäästöistä. Aineisto sisältää myös vastaavat tiedot jaoteltuna toiminnoittain (vesi- ja jätehuolto, seutu- ja ympäristötieto sekä kiinteistöt).

Materiaalitase kertoo HSY:n materiaalivirroista – kuinka paljon otamme vastaan ja kuinka paljon meiltä lähtee materiaalia ulos. Tiedot ovat vuosilta 2015-2022.

Data ja resurssit

Lisätiedot

Ylläpitäjä Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY
Ylläpitäjän verkkosivusto http://www.hsy.fi/avoindata
Julkaistu 08.03.2018
Päivitetty 06.10.2023
Päivitystiheys
Lisätietoja
  1. https://www.hsy.fi/kiertotalous
  2. https://www.hsy.fi/ilmanlaatu-ja-ilmasto/kasvihuonekaasupaastot/
Kategoriat
Datakokoelmat
Avainsanat
Alueet
Aikasarja alkaa 2009
Aikasarjan tarkkuus
Lisenssi Creative Commons Attribution 4.0
Viittaustapa Lähde: Helsingin seudun ympäristöpalvelujen (HSY) energia- ja materiaalitaseet sekä kasvihuonekaasupäästöt. Aineiston ylläpitäjä on Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY. Aineisto on ladattu Helsinki Region Infoshare -palvelusta 2023-11-29 02:55:39.366605 lisenssillä Creative Commons Attribution 4.0.
comments powered by Disqus