Helsingforsregionens arbetsplatsnät - WMS gränssnitt


Från sammanfattningen av detta dataset

Information om antalet arbetsplatser (manår) och verksamhetsställen i Helsingforsregionen per ruta. Innehåller också information om de största branscherna och personalantalen. Uppgifterna...

Källa: Helsingin seudun työpaikkaruudukko

Mer information

Fält Värde
Format WMS
Koordinatsystem ETRS-GK25