Information om antalet arbetsplatser (manår) och verksamhetsställen i Helsingforsregionen per ruta. Innehåller också information om de största branscherna och personalantalen.

Uppgifterna har beräknats från HRM:s material om företag och verksamhetsställen i rutor på 250m * 250m. Av dataskyddsskäl har uppgifter om enskilda företag/verksamhetsställen tagits bort från materialet och rutor med ett personalantal på 3 eller mindre har rapporterats vara -1. Ställen utan läge i källmaterialet har i arbetsplatsnätet klassificerats enligt kommun och placerats på havet. Obs. Materialet omfattar endast företags och ideella organisationers arbetsplatser, inte arbeten eller verksamhetsställen inom den offentliga sektorn.

Källuppgifterna uppdateras retroaktivt med en två års fördröjning, så mer aktuell information är inte tillgängligt. Den ursprungliga källan för HRM:s material om företag och verksamhetsställen är Statistikcentralens företagsregister.

Branschklassificeringens koder och andra mer detaljerade uppgifter om materialen finns i informationsbeskrivningen (på finska).

Materialet kan också ses och laddas ner i HRM:s karttjänst med öppna data.

Data och resurser

Mer information

Förvaltare Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY
Administratörens webbplats https://www.hsy.fi/avoindata
Källa Tilastokeskus
Publicerad 10.03.2020
Uppdaterad 26.06.2023
Uppdateringsfrekvens
Länkar med ytterligare information
  1. https://www.hsy.fi/ilmanlaatu-ja-ilmasto/tyopaikat-helsingin-seudulla/
Kategorier
Datainsamlingar
Taggar
Områden
Tidsserien börjar 2016
Tidsseriens korrekthet
Licens Creative Commons Attribution 4.0
How to reference Källa: Helsingforsregionens arbetsplatsnät. The maintainer of the dataset is Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY and the original author is Tilastokeskus. The dataset has been downloaded from Helsinki Region Infoshare service on 02.03.2024 under the license Creative Commons Attribution 4.0.
comments powered by Disqus