Helsingin seudun juna- ja metroasemien saavutettavuusvyöhykkeet kertovat asemien etäisyydestä linnuntietä sekä kevyen liikenteen verkostoa pitkin.

Ympyräbufferit kertoavat aseman etäisyyden linnuntietä pitkin muodastaen selkeän ja yhtenäisen tavan tarkastella asemanseutua. Ympyräbufferit eivät huomioi olemassa olevaa tieverkkoa tai ympäristön muodostamia estevaikutuksia, jotka ovat erityisesti kevyen liikenteen saavutettavuustarkasteluissa oleellisia.

Verksotobuffereissa tieverkko ja ympäristön muodostaman esteet on huomioitu. Vyöhykkeet on muodostettu kevyen liikenteen reitistöä pitkin, mikä mahdollistaa tarkemmat paikkatietoanalyysit.

Verkostobuffereita on saatavilla eri metrimäärille.

Rajapinnan osoite: https://kartta.hsy.fi/geoserver/wfs

Tasot

  • 800m_verkostobufferi
  • 600m_verkostobufferi
  • 400m_verkostobufferi
  • 200m_verkostobufferi
  • 2000m_verkostobufferi
  • 1800m_verkostobufferi
  • 1600m_verkostobufferi
  • 1400m_verkostobufferi
  • 1200m_verkostobufferi
  • 1000m_verkostobufferi

Ohje wfs-rajapinnan käyttöön: https://kartta.hel.fi/avoindata/dokumentit/Ohje_WFS_haku_ulkoverkko.pdf

Aineiston esikatselu ja lataus HSY:n karttapalvelussa.

Data och resurser

Mer information

Administratör Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY
Administratörens webbplats http://www.hsy.fi/avoindata
Publicerad 06.06.2016
Grupper
Datainsamlingar
Områden
Licens Creative Commons Attribution 4.0
How to reference Källa: Helsingin seudun asemanseutubufferit. The maintainer of the dataset is Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY. The dataset has been downloaded from Helsinki Region Infoshare service on 29.07.2021 under the license Creative Commons Attribution 4.0.

Licens

Creative Commons Erkännande 4.0
CC-BY-4.0 [Open Data]

Subscribe for dataset updates

comments powered by Disqus