Stationsområdenas buffertar i Helsingforsregionen

Helsingforsregionens tåg- och metrostationers tillgänglighetszoner anger avståndet mellan stationerna fågelvägen och längs lätta trafikleder.

De cirkulära buffertarna berättar om avståndet till stationen fågelvägen, och utgör ett klart och enhetligt sätt att se på stationsområdet. De cirkulära buffertarna beaktar inte det befintliga vägnätet eller miljöns barriäreffekter, som är väsentliga speciellt i granskningarna av tillgängligheten av lätt trafik. Cirkulära buffertar 1000 meter från tåg- och tunnelbanestationerna i Helsingforsregionen bildas 1000 meter fågelvägen. De cutoffs som träffar överlappningen är anslutna. Som regel placeras kontaktpunkten i mitten av plattformsområdet, med hänsyn till tillträdesvägarna till plattformsområdet. Separata öppna data har bildats från centralpunktsdata. Cirkulära buffertar och mittpunkter har uppdaterats hösten 2021.

I nätverksbuffertar har man beaktat vägnätet och miljöbarriärerna. Zonerna har bildats längs de lätta trafiklederna, vilket möjliggör mer detaljerade geodataanalyser. Nätverksbuffertar finns för olika antal meter. Nätverksbuffermaterial är från 2015 och 2022.

Gränssnitt: https://kartta.hsy.fi/geoserver/wfs

Kartlagerna

 • asemanseudut_1000m
 • asemat_pisteina
 • verkostobufferi_800m
 • verkostobufferi_600m
 • verkostobufferi_400m
 • verkostobufferi_200m
 • verkostobufferi_2000m
 • verkostobufferi_1800m
 • verkostobufferi_1600m
 • verkostobufferi_1400m
 • verkostobufferi_1200m
 • verkostobufferi_1000m

Materialen kan ses och laddas ner i HRM:s öppna karttjänst: Cirkulära buffertar 1000m och mittpunkter, Nätverksbuffertar

Data och resurser

Mer information

Förvaltare Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY
Administratörens webbplats http://www.hsy.fi/avoindata
Publicerad 06.06.2016
Uppdaterad 22.12.2022
Kategorier
Datainsamlingar
Taggar
Områden
Licens Creative Commons Attribution 4.0
How to reference Källa: Stationsområdenas buffertar i Helsingforsregionen. The maintainer of the dataset is Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY. The dataset has been downloaded from Helsinki Region Infoshare service on 26.05.2024 under the license Creative Commons Attribution 4.0.
comments powered by Disqus