Helsingin seudun asemanseutubufferit

Helsingin seudun juna- ja metroasemien saavutettavuusvyöhykkeet kertovat asemien etäisyydestä linnuntietä sekä kevyen liikenteen verkostoa pitkin.

Ympyräbufferit kertovat aseman etäisyyden linnuntietä pitkin muodostaen selkeän ja yhtenäisen tavan tarkastella asemanseutua. Linnuntie-etäisyyttä kuvastavat vyöhykkeet eivät huomioi olemassa olevaa tieverkkoa tai ympäristön muodostamia estevaikutuksia. Asemanseutujen ympyräbufferit 1000 m -aineisto on muodostettu Helsingin seudun juna- ja metroasemien keskipisteestä 1000 metrin säteellä linnuntietä pitkin. Päällekkäin osuvat rajaukset on yhdistetty. Keskipiste on sijoitettu pääsääntöisesti laiturialueen keskelle ottaen huomioon kulkureitit laiturialueelle. Keskipisteaineistosta on muodostettu erillinen avoin data. Ympyräbufferiaineistoa ja ympyräbuffereiden keskipisteitä on päivitetty syksyllä 2021.

Verkostobuffereissa tieverkko ja ympäristön muodostamat esteet on huomioitu. Vyöhykkeet on muodostettu kevyen liikenteen reitistöä pitkin, mikä mahdollistaa tarkemmat paikkatietoanalyysit. Verkostobuffereita on saatavilla eri metrimäärille. Verkostobuffereita on päivitetty syksyllä 2022, ja niiden osalta on jaossa sekä vuosien 2015 että 2022 aineisto.

Rajapinnan osoite: https://kartta.hsy.fi/geoserver/wfs

Tasot

 • asemanseudut_1000m
 • asemat_pisteina
 • verkostobufferi_800m
 • verkostobufferi_600m
 • verkostobufferi_400m
 • verkostobufferi_200m
 • verkostobufferi_2000m
 • verkostobufferi_1800m
 • verkostobufferi_1600m
 • verkostobufferi_1400m
 • verkostobufferi_1200m
 • verkostobufferi_1000m

Aineiston esikatselu ja lataus HSY:n karttapalvelussa: Ympyräbufferi 1000 m ja ympyräbuffereiden keskipisteet, Verkostobufferit

Data ja resurssit

Lisätiedot

Ylläpitäjä Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY
Ylläpitäjän verkkosivusto http://www.hsy.fi/avoindata
Julkaistu 06.06.2016
Päivitetty 22.12.2022
Kategoriat
Datakokoelmat
Avainsanat
Alueet
Lisenssi Creative Commons Attribution 4.0
Viittaustapa Lähde: Helsingin seudun asemanseutubufferit. Aineiston ylläpitäjä on Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY. Aineisto on ladattu Helsinki Region Infoshare -palvelusta 02.03.2024 lisenssillä Creative Commons Attribution 4.0.
comments powered by Disqus