Helsingin seudun asemanseutubufferit - Cirkulär buffert 1000 m


Från sammanfattningen av detta dataset

Helsingin seudun juna- ja metroasemien saavutettavuusvyöhykkeet kertovat asemien etäisyydestä linnuntietä sekä kevyen liikenteen verkostoa pitkin. Ympyräbufferit kertoavat aseman...

Källa: Helsingin seudun asemanseutubufferit

Mer information

Fält Värde
Format TAB
Filstorlek 0.15 MB
Koordinatsystem ETRS-GK25