Helsingin perus- ja 2. asteen opetuksen oppilasmäärät kouluittain

Aineisto sisältää Helsingin kaupungin ylläpitämien peruskoulujen, lukioiden ja ammatillisten oppilaitosten oppilas- ja opiskelijamäärät oppilaitoksittain 20.9. tilaston mukaan vuodesta 2012 eteenpäin. Peruskoulut ja lukiot on eritelty suomen- ja ruotsinkielisiin oppilaitoksiin.

Aineisto sisältää myös maahanmuuttajien valmistavan opetuksen, erityisopetuksen ja sairaalaopetuksen oppilaat. Erityiskoulujen oppilasmäärä on esitetty kuitenkin vain kokonaisuutena (ei kouluittain). Oppilaiden kokonaismäärä saattaa poiketa todellisesta oppilasmäärästä, koska aineistosta on poistettu yksittäiset tietyn luokka-asteen oppilaat.

Data och resurser

Mer information

Administratör Helsingin kasvatuksen ja koulutuksen toimiala / Perusopetus
Publicerad 13.12.2013
Uppdaterad 27.04.2021
Uppdateringsfrekvens
Grupper
Områden
Tidsserien börjar 2012
Tidsseriens korrekthet
Licens Creative Commons Attribution 4.0
How to reference Källa: Helsingin perus- ja 2. asteen opetuksen oppilasmäärät kouluittain. The maintainer of the dataset is Helsingin kasvatuksen ja koulutuksen toimiala / Perusopetus. The dataset has been downloaded from Helsinki Region Infoshare service on 10.05.2021 under the license Creative Commons Attribution 4.0.

Licens

Creative Commons Erkännande 4.0
CC-BY-4.0 [Open Data]

Subscribe for dataset updates

comments powered by Disqus