Helsinki Espoo Site logo Vantaa Kauniainen
Helsinki Espoo Vantaa Kauniainen

Helsingin kaupungin tarkastuslautakunnan arviointikertomuksissa esitetyt suositukset

Tarkastuslautakunnan tehtävänä on kuntalain mukaan arvioida, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet. Lautakunta raportoi havainnoistaan valtuustolle vuosittain laadittavalla arviointikertomuksella, jossa lautakunta esittää havaintoihin liittyviä suosituksia.

Aineisto sisältää kaikki tarkastuslautakunnan vuodesta 1997 lähtien arviointikertomuksissa esittämät suositukset. Aineistossa on esitetty, minkä vuoden arviointikertomuksessa suositus on julkaistu, mihin arviointiaiheeseen suositus liittyi ja vuodesta 2005 lähtien kaupunginhallituksen valtuustolle antamat selvitykset niistä toimenpiteistä, joihin toiminnasta vastaavat henkilöt ja tilivelvolliset ovat ryhtyneet suosituksen johdosta.

Aineistoon sisältyvät suositukset on julkaistu lautakunnan arviointikertomuksissa, jotka ovat kokonaisuudessaan luettavissa osoitteessa http://www.hel.fi/tav.

Data och resurser

Mer information

Grupper
Geographical Coverage
Länkar med ytterligare information
  1. https://www.arviointikertomus.fi/
Administratör Helsingin kaupungin tarkastusvirasto
Administratörens webbplats http://www.hel.fi/tav
Publicerad 12.03.2014
Uppdaterad 09.10.2018
Uppdateringsfrekvens
Licens Creative Commons Attribution 4.0
How to reference Källa: Helsingin kaupungin tarkastuslautakunnan arviointikertomuksissa esitetyt suositukset. The maintainer of the dataset is Helsingin kaupungin tarkastusvirasto. The dataset has been downloaded from Helsinki Region Infoshare service on 20.07.2019 under the license Creative Commons Attribution 4.0.

Licens

Creative Commons Erkännande 4.0
CC-BY-4.0 [Open Data]

Rating

(1)

Subscribe for dataset updates

comments powered by Disqus