Helsingin kaupungin tarkastuslautakunnan arviointikertomuksissa esitetyt suositukset

Tarkastuslautakunnan tehtävänä on kuntalain mukaan arvioida, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet. Lautakunta raportoi havainnoistaan valtuustolle vuosittain laadittavalla arviointikertomuksella, jossa lautakunta esittää havaintoihin liittyviä suosituksia.

Aineisto sisältää kaikki tarkastuslautakunnan vuodesta 1997 lähtien arviointikertomuksissa esittämät suositukset. Aineistossa on esitetty, minkä vuoden arviointikertomuksessa suositus on julkaistu, mihin arviointiaiheeseen suositus liittyi ja vuodesta 2005 lähtien kaupunginhallituksen valtuustolle antamat selvitykset niistä toimenpiteistä, joihin toiminnasta vastaavat henkilöt ja tilivelvolliset ovat ryhtyneet suosituksen johdosta.

Aineistoon sisältyvät suositukset on julkaistu lautakunnan arviointikertomuksissa, jotka ovat kokonaisuudessaan luettavissa osoitteessa hel.fi/tav.

Data och resurser

Mer information

Administratör Helsingin kaupungin tarkastusvirasto
Administratörens webbplats http://www.hel.fi/tav
Publicerad 12.03.2014
Uppdaterad 29.09.2021
Uppdateringsfrekvens
Länkar med ytterligare information
  1. https://www.arviointikertomus.fi/
Grupper
Områden
Tidsserien börjar 1997
Tidsseriens korrekthet
Licens Creative Commons Attribution 4.0
How to reference Källa: Helsingin kaupungin tarkastuslautakunnan arviointikertomuksissa esitetyt suositukset. The maintainer of the dataset is Helsingin kaupungin tarkastusvirasto. The dataset has been downloaded from Helsinki Region Infoshare service on 22.10.2021 under the license Creative Commons Attribution 4.0.

Licens

Creative Commons Erkännande 4.0
CC-BY-4.0 [Open Data]

Subscribe for dataset updates

comments powered by Disqus