Helsingin kaupungin tarkastuslautakunnan arviointikertomuksissa esitetyt suositukset

Tarkastuslautakunnan tehtävänä on kuntalain mukaan arvioida, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet. Lautakunta raportoi havainnoistaan valtuustolle vuosittain laadittavalla arviointikertomuksella, jossa lautakunta esittää havaintoihin liittyviä suosituksia.

Aineisto sisältää kaikki tarkastuslautakunnan vuodesta 1997 lähtien arviointikertomuksissa esittämät suositukset. Aineistossa on esitetty, minkä vuoden arviointikertomuksessa suositus on julkaistu, mihin arviointiaiheeseen suositus liittyi ja vuodesta 2005 lähtien kaupunginhallituksen valtuustolle antamat selvitykset niistä toimenpiteistä, joihin toiminnasta vastaavat henkilöt ja tilivelvolliset ovat ryhtyneet suosituksen johdosta.

Aineistoon sisältyvät suositukset on julkaistu lautakunnan arviointikertomuksissa, jotka ovat kokonaisuudessaan luettavissa osoitteessa hel.fi/tav.

Data ja resurssit

Lisätiedot

Ylläpitäjä Helsingin kaupungin tarkastusvirasto
Ylläpitäjän verkkosivusto http://www.hel.fi/tav
Julkaistu 12.03.2014
Päivitetty 29.09.2021
Päivitystiheys
Lisätietoja
  1. https://www.arviointikertomus.fi/
Kategoriat
Avainsanat
Alueet
Aikasarja alkaa 1997
Aikasarjan tarkkuus
Lisenssi Creative Commons Attribution 4.0
Viittaustapa Lähde: Helsingin kaupungin tarkastuslautakunnan arviointikertomuksissa esitetyt suositukset. Aineiston ylläpitäjä on Helsingin kaupungin tarkastusvirasto. Aineisto on ladattu Helsinki Region Infoshare -palvelusta 24.10.2021 lisenssillä Creative Commons Attribution 4.0.

Lisenssi

Creative Commons Nimeä 4.0
CC-BY-4.0 [Open Data]

Tilaa ilmoitukset muutoksista

comments powered by Disqus