Stadscykelstationernas Origin-Destination (OD) -data - CSV-tiedostot, ks. latauslinkin URL kuvaustekstistä

8.11.2019

Datapaket för en individuell månad: "dev.hsl.fi/citybikes/od-trips-[år]/[år]-[månad].csv"

t. ex. "dev.hsl.fi/citybikes/od-trips-2019/2019-04.csv"

Mer information

Fält Värde
Format CSV
Publicerad 08.11.2019
Tidsserien börjar 4/2019
Tidsseriens korrekthet