Helsinki Espoo Site logo Vantaa Kauniainen
Helsinki Espoo Vantaa Kauniainen

Stadscykelstationernas Origin-Destination (OD) -data

Stadscykelstationernas Origin-Destination (OD) data innehåller samtliga stadscykelresor i Helsingfors och Esbo. Datan innehåller information om enskilda resors start- och slutstationer, start- och sluttider, längder (meter) samt resetider (sekunder). För tillfället är datan endast tillgänglig för säsongen 2019 (april-oktober). Säsongerna 2016-2018 publiceras inom kort.

Datapaket för en individuell månad: "dev.hsl.fi/citybikes/od-trips-[år]/[år]-[månad].csv"

t. ex. "http://dev.hsl.fi/citybikes/od-trips-2019/2019-04.csv"

Data och resurser

Mer information

Grupper
Geographical Coverage
Länkar med ytterligare information
  1. https://www.hsl.fi/avoindata
Administratör Helsingin seudun liikenne HSL
Administratörens webbplats http://dev.hsl.fi/
Publicerad 08.11.2019
Uppdateringsfrekvens
Tidsserien börjar 4/2019
Tidsseriens korrekthet
Licens Creative Commons Attribution 4.0
How to reference Källa: Stadscykelstationernas Origin-Destination (OD) -data. The maintainer of the dataset is Helsingin seudun liikenne HSL. The dataset has been downloaded from Helsinki Region Infoshare service on 18.11.2019 under the license Creative Commons Attribution 4.0.

Licens

Creative Commons Erkännande 4.0
CC-BY-4.0 [Open Data]

Rating

(2)

Subscribe for dataset updates

comments powered by Disqus