Espoon luontoon ja ympäristöön liittyviin aineistoihin pääset tutustumaan kaupungin WFS-paikkatietorajapinnan kautta. Aineistoissa on luonnonsuojelualueita, perinneympäristöjä, luontoselvityksiä sekä vuonna 2012 tehdyn arvokkaat luontokohteet -selvityksen tuloksia kartalla. Lisäksi saatavilla on vieraslajikartta, jossa on kuvattu kasvimaailman vieraslajit sekä Kotinurkilta kallioille -oppaan ulkoilukohteet.

Espoon Ympäristökeskus hallinnoi kaikkia edellä mainittuja paitsi vieraslajikarttaa ja Kotikalliot-tasoja, joita tuottaa ja ylläpitää Espoon Kaupunkitekniikan keskus.

Rajapintapalvelujen osoitteet:

Julkaistut tasot:

Ympäristökeskuksen aineistot

 • GIS:Luonnonsuojelualueet
 • GIS:Perinneymparistot
 • GIS:Luontoselvitysten aluerajaukset
 • GIS:Paikallisesti_arvokkaat_luontokohteet
 • GIS:Maakunnallisesti_arvokkaat_luontokohteet
 • GIS:Valtakunnallisesti_arvokkaat_luontokohteet
 • GIS:Muut_sailyttamisen_arvoiset_luontokohteet
 • GIS:ArvokkaatVirtavedet

Kaupunkitekniikan keskuksen aineistot

 • GIS:Kotikalliot_alueet
 • GIS:Kotikalliot_luontopolut
 • GIS:Kotikalliot_pisteet
 • GIS:Vieraslajikartta

Lisätietoja:

Kaikki aineistot päivittyvät kun niihin tulee muutoksia.

Lisätietoja Arvokkaat luontokohteet -tasoista saa vuonna 2012 tehdystä selvityksestä, jonka voi ladata pdf:nä tästä linkistä.

Lisätietoja Arvokkaat virtavedet -tasosta saa selvityksestä Espoon virtavesiselvitys 2008, jonka voi ladata pdf:nä seuraavista linkeistä: osa 1: Espoon virtavesi-inventointi ja osa 2: Espoon vesistöt.

Lisätietoja Kotikalliot-aineistokokonaisuudesta: suurin osa tasojen kohteista on Kotinurkilta kallioille -kirjassa kuvattuja kohteita. Taso Kotikalliot_alueet sisältää aluemuotoiset (polygon) ulkoiluopastuksen kohteet, Kotikalliot_luontopolut sisältää ulkoiluopastukseen liittyvät luontopolut ja Kotikalliot_pisteet ulkoiluopastukseen liittyvät pistemäiset kohteet.

Huomioithan, että vain osa Espoon paikkatietorajapintojen aineistoista on kaikille avoimia. Osan aineistoista käyttäminen vaatii kirjautumisen, ja nämä aineistot eivät ole avointa dataa.

Data och resurser

Mer information

Administratör Espoon kaupungin tekninen ja ympäristötoimi / Ympäristökeskus
Administratörens webbplats https://www.espoo.fi/fi-FI/Asuminen_ja_ymparisto/Ymparisto_ja_luonto/Ymparistokeskus
Publicerad 18.11.2020
Uppdateringsfrekvens
Länkar med ytterligare information
 1. https://kartat.espoo.fi/avoindata/
Grupper
Områden
Licens Creative Commons Attribution 4.0
How to reference Källa: Esbos naturdata. The maintainer of the dataset is Espoon kaupungin tekninen ja ympäristötoimi / Ympäristökeskus. The dataset has been downloaded from Helsinki Region Infoshare service on 01.12.2020 under the license Creative Commons Attribution 4.0.

Licens

Creative Commons Erkännande 4.0
CC-BY-4.0 [Open Data]

Subscribe for dataset updates

comments powered by Disqus