Espoon luontoon ja ympäristöön liittyviin aineistoihin pääset tutustumaan kaupungin WFS-paikkatietorajapinnan kautta. Aineistoissa on luonnonsuojelualueita, perinneympäristöjä, luontoselvityksiä sekä vuonna 2012 tehdyn arvokkaat luontokohteet -selvityksen tuloksia kartalla. Lisäksi saatavilla on vieraslajikartta, jossa on kuvattu kasvimaailman vieraslajit sekä Kotinurkilta kallioille -oppaan ulkoilukohteet.

Espoon Ympäristökeskus hallinnoi kaikkia edellä mainittuja paitsi vieraslajikarttaa ja Kotikalliot-tasoja, joita tuottaa ja ylläpitää Espoon Kaupunkitekniikan keskus.

Rajapintapalvelujen osoitteet:

Julkaistut tasot:

Ympäristökeskuksen aineistot

 • GIS:Luonnonsuojelualueet
 • GIS:Perinneymparistot
 • GIS:Luontoselvitysten aluerajaukset
 • GIS:Paikallisesti_arvokkaat_luontokohteet
 • GIS:Maakunnallisesti_arvokkaat_luontokohteet
 • GIS:Valtakunnallisesti_arvokkaat_luontokohteet
 • GIS:Muut_sailyttamisen_arvoiset_luontokohteet
 • GIS:ArvokkaatVirtavedet

Kaupunkitekniikan keskuksen aineistot

 • GIS:Kotikalliot_alueet
 • GIS:Kotikalliot_luontopolut
 • GIS:Kotikalliot_pisteet
 • GIS:Vieraslajikartta

Lisätietoja:

Kaikki aineistot päivittyvät kun niihin tulee muutoksia.

Lisätietoja Arvokkaat luontokohteet -tasoista saa vuonna 2012 tehdystä selvityksestä, jonka voi ladata pdf:nä tästä linkistä.

Lisätietoja Arvokkaat virtavedet -tasosta saa selvityksestä Espoon virtavesiselvitys 2008, jonka voi ladata pdf:nä seuraavista linkeistä: osa 1: Espoon virtavesi-inventointi ja osa 2: Espoon vesistöt.

Lisätietoja Kotikalliot-aineistokokonaisuudesta: suurin osa tasojen kohteista on Kotinurkilta kallioille -kirjassa kuvattuja kohteita. Taso Kotikalliot_alueet sisältää aluemuotoiset (polygon) ulkoiluopastuksen kohteet, Kotikalliot_luontopolut sisältää ulkoiluopastukseen liittyvät luontopolut ja Kotikalliot_pisteet ulkoiluopastukseen liittyvät pistemäiset kohteet.

Huomioithan, että vain osa Espoon paikkatietorajapintojen aineistoista on kaikille avoimia. Osan aineistoista käyttäminen vaatii kirjautumisen, ja nämä aineistot eivät ole avointa dataa.

Data ja resurssit

Lisätiedot

Ylläpitäjä Espoon kaupungin tekninen ja ympäristötoimi / Ympäristökeskus
Ylläpitäjän verkkosivusto https://www.espoo.fi/fi-FI/Asuminen_ja_ymparisto/Ymparisto_ja_luonto/Ymparistokeskus
Julkaistu 18.11.2020
Päivitystiheys
Lisätietoja
 1. https://kartat.espoo.fi/avoindata/
Kategoriat
Datakokoelmat
Avainsanat
Alueet
Lisenssi Creative Commons Attribution 4.0
Viittaustapa Lähde: Espoon luontoaineistot. Aineiston ylläpitäjä on Espoon kaupungin tekninen ja ympäristötoimi / Ympäristökeskus. Aineisto on ladattu Helsinki Region Infoshare -palvelusta 01.08.2021 lisenssillä Creative Commons Attribution 4.0.

Lisenssi

Creative Commons Nimeä 4.0
CC-BY-4.0 [Open Data]

Tilaa ilmoitukset muutoksista

comments powered by Disqus