Espoon kaupungin julkaisujärjestelmään toteutetun avoimen rest-rajapinnan kautta voi hakea Espoo.fi-sivustolta uutisia, tapahtumia, hankkeita, sähköisiä palveluita, kuulutuksia ja perussisältödokumentteja.

Rajapinta noudattaa oData-määritystä. Dataa voi hakea espoo.fi-sivuilta joko koko sivustosta, tietystä navigointitasosta tai jollain sivuston luokittelulla. Rajapinta kattaa kaikki kolme espoo.fi-sivuston kieliversiota (suomi, ruotsi, englanti). Hakua voidaan rajoittaa sisältötyypillä. Hakuparametrit on kuvattu tarkemmin pdf-tiedostossa.

Rajapintojen antama data on oletuksena Atom-formatoitua xml:ää. Datan saa ulos myös JSON- (parametrilla $format=json) ja JSONP-muodoissa (parametrilla $callback=funktionnimi). Aineiston merkistö on utf-8.

Rajapinta palauttaa sisältöjen perustiedot. Kaikille erityyppisille sisällöille palautetaan aina samat tiedot. Tapahtumalle löytyy kuitenkin arvot tietoihin EventStartDate ja EventEndDate, jotka muilla sisältötyypeillä ovat aina tyhjät.

Data och resurser

Mer information

Administratör Espoon konserniesikunnan viestintä
Administratörens webbplats http://www.espoo.fi/fi-FI/Asioi_verkossa/Muut_palvelut/Espoofisivuston_avoimet_rajapinnat
Publicerad 13.03.2014
Uppdateringsfrekvens
Länkar med ytterligare information
  1. http://www.espoo.fi/download/noname/%7B8746234F-923A-47DF-839A-4423C20CB288%7D/45317
Grupper
Datainsamlingar
Områden
Licens Creative Commons Attribution 4.0
How to reference Källa: Espoo.fi-verkkopalvelun avoin rajapinta. The maintainer of the dataset is Espoon konserniesikunnan viestintä. The dataset has been downloaded from Helsinki Region Infoshare service on 08.05.2021 under the license Creative Commons Attribution 4.0.

Licens

Creative Commons Erkännande 4.0
CC-BY-4.0 [Open Data]

Subscribe for dataset updates

comments powered by Disqus