Espoon kaupungin julkaisujärjestelmään toteutetun avoimen rest-rajapinnan kautta voi hakea Espoo.fi-sivustolta uutisia, tapahtumia, hankkeita, sähköisiä palveluita, kuulutuksia ja perussisältödokumentteja.

Rajapinta noudattaa oData-määritystä. Dataa voi hakea espoo.fi-sivuilta joko koko sivustosta, tietystä navigointitasosta tai jollain sivuston luokittelulla. Rajapinta kattaa kaikki kolme espoo.fi-sivuston kieliversiota (suomi, ruotsi, englanti). Hakua voidaan rajoittaa sisältötyypillä. Hakuparametrit on kuvattu tarkemmin pdf-tiedostossa.

Rajapintojen antama data on oletuksena Atom-formatoitua xml:ää. Datan saa ulos myös JSON- (parametrilla $format=json) ja JSONP-muodoissa (parametrilla $callback=funktionnimi). Aineiston merkistö on utf-8.

Rajapinta palauttaa sisältöjen perustiedot. Kaikille erityyppisille sisällöille palautetaan aina samat tiedot. Tapahtumalle löytyy kuitenkin arvot tietoihin EventStartDate ja EventEndDate, jotka muilla sisältötyypeillä ovat aina tyhjät.

Data ja resurssit

Lisätiedot

Ylläpitäjä Espoon konserniesikunnan viestintä
Ylläpitäjän verkkosivusto http://www.espoo.fi/fi-FI/Asioi_verkossa/Muut_palvelut/Espoofisivuston_avoimet_rajapinnat
Julkaistu 13.03.2014
Päivitystiheys
Lisätietoja
  1. http://www.espoo.fi/download/noname/%7B8746234F-923A-47DF-839A-4423C20CB288%7D/45317
Kategoriat
Datakokoelmat
Avainsanat
Alueet
Lisenssi Creative Commons Attribution 4.0
Viittaustapa Lähde: Espoo.fi-verkkopalvelun avoin rajapinta. Aineiston ylläpitäjä on Espoon konserniesikunnan viestintä. Aineisto on ladattu Helsinki Region Infoshare -palvelusta 18.06.2021 lisenssillä Creative Commons Attribution 4.0.

Lisenssi

Creative Commons Nimeä 4.0
CC-BY-4.0 [Open Data]

Tilaa ilmoitukset muutoksista

comments powered by Disqus