Bostadsproduktion i Helsingforsregionen 2016-2019 - WFS gränssnitt

Resursvyn är inte tillgänglig just nu. Klicka här för att läsa mer...

Ladda ner resurs


Från sammanfattningen av detta dataset

Bostäderna som påbörjades och färdigställdes 2016-2019 är material som innehåller geodata i punktformat, som täcker Helsingforsregionens 14 kommuner (Esbo, Helsingfors, Grankulla, Vanda,...

Källa: Helsingin seudun asuntotuotanto 2016-2019

Mer information

Fält Värde
Format WFS
Koordinatsystem ETRS-GK25
Tidsserien börjar 2016
Tidsseriens korrekthet