Bostadsproduktion i Helsingforsregionen 2016-2019

Bostäderna som påbörjades och färdigställdes 2016-2019 är material som innehåller geodata i punktformat, som täcker Helsingforsregionens 14 kommuner (Esbo, Helsingfors, Grankulla, Vanda, Hyvinge, Träskända, Kervo, Kyrkslätt, Mäntsälä, Nurmijärvi, Borgnäs, Sibbo, Tusby och Vichtis).

Helsingforsregionens miljötjänster (HRM) har samlat in uppgifterna från kommunerna under våren 2017-2019 som en del av Helsingforsregionens uppföljningsarbete i MBT-avtalet. Produktionsdata för år 2019 lades till uppgifterna år 2020.

Materialens koordinatsystem är ETRS-GK25.

Data och resurser

Mer information

Förvaltare Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY
Administratörens webbplats http://www.hsy.fi/avoindata
Källa Helsingin seudun kunnat, HSY ja Uudenmaan liitto
Publicerad 08.03.2018
Uppdaterad 21.10.2020
Uppdateringsfrekvens
Länkar med ytterligare information
  1. https://www.hsy.fi/ilmanlaatu-ja-ilmasto/mal-seuranta/
  2. https://avoidatastr.blob.core.windows.net/avoindata/AvoinData/4_Rakennettu_ymp_ja_maankaytto/MAL/Asumisen_kerrosala/2016-2019/MAL_Metatiedot_Kaavat_ja_rakennukset_2016_2019.pdf
Kategorier
Datainsamlingar
Taggar
Områden
Tidsserien börjar 2016
Tidsseriens korrekthet
Licens Creative Commons Attribution 4.0
How to reference Källa: Bostadsproduktion i Helsingforsregionen 2016-2019. The maintainer of the dataset is Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY and the original author is Helsingin seudun kunnat, HSY ja Uudenmaan liitto. The dataset has been downloaded from Helsinki Region Infoshare service on 02.03.2024 under the license Creative Commons Attribution 4.0.
comments powered by Disqus