Bostadsproduktion i Helsingforsregionen 2016-2019 - Färdiga lägenheter 2016-2019 (shp)

26.5.2020

Från sammanfattningen av detta dataset

Bostäderna som påbörjades och färdigställdes 2016-2019 är material som innehåller geodata i punktformat, som täcker Helsingforsregionens 14 kommuner (Esbo, Helsingfors, Grankulla, Vanda,...

Källa: Helsingin seudun asuntotuotanto 2016-2019

Mer information

Fält Värde
Format SHP
Uppdaterad 26.05.2020
Koordinatsystem ETRS-GK25
Tidsserien börjar 2016