Våningsyta planerad för boende i nya detaljplaner i Helsingforsregionen 2016-2019

Detaljplanerna som godkändes och trädde i kraft 2016–2019 är geodata som innehåller områdesgeometrier. Materialet omfattar detaljplaners avgränsningar som har en indikerad bostadsvåningsyta.

HRM har samlat in materialet i kommunerna i Helsingforsregionen (Esbo, Helsingfors, Grankulla, Vanda, Hyvinge, Träskända, Kervo, Kyrkslätt, Mäntsälä, Nurmijärvi, Borgnäs, Sibbo, Tusby och Vichtis) under våren 2017–2019 som en del av Helsingforsregionens uppföljningsarbete för MBT-avtalet.

Mer detaljerade informationsbeskrivningar av materialet (på finska)

Gränssnittets adress: https://kartta.hsy.fi/geoserver/wfs

Data och resurser

Mer information

Förvaltare Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY
Administratörens webbplats http://www.hsy.fi/avoindata
Källa Helsingin seudun kunnat, HSY ja Uudenmaan liitto
Publicerad 09.03.2018
Uppdaterad 09.06.2020
Uppdateringsfrekvens
Länkar med ytterligare information
  1. https://avoidatastr.blob.core.windows.net/avoindata/AvoinData/4_Rakennettu_ymp_ja_maankaytto/MAL/Asumisen_kerrosala/2016-2019/MAL_Metatiedot_Kaavat_ja_rakennukset_2016_2019.pdf
Kategorier
Datainsamlingar
Taggar
Områden
Tidsserien börjar 2016
Tidsserien slutar 2019
Tidsseriens korrekthet
Licens Creative Commons Attribution 4.0
How to reference Källa: Våningsyta planerad för boende i nya detaljplaner i Helsingforsregionen 2016-2019. The maintainer of the dataset is Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY and the original author is Helsingin seudun kunnat, HSY ja Uudenmaan liitto. The dataset has been downloaded from Helsinki Region Infoshare service on 26.05.2024 under the license Creative Commons Attribution 4.0.
comments powered by Disqus