Våningsyta planerad för boende i nya detaljplaner i Helsingforsregionen 2016-2019 - Detaljplanerna som trädde i kraft 2016-2019 (shp)

9.6.2020

Från sammanfattningen av detta dataset

Detaljplanerna som godkändes och trädde i kraft 2016–2019 är geodata som innehåller områdesgeometrier. Materialet omfattar detaljplaners avgränsningar som har en indikerad...

Källa: Asumisen kerrosala uusissa asemakaavoissa Helsingin seudulla 2016-2019

Mer information

Fält Värde
Format SHP
Publicerad 09.06.2020