Helsingin seudun väkiluku äidinkielen mukaan 31.12.1999 alkaen sekä väestöennuste vuoteen 2034 saakka

Helsingin seudun väkiluku äidinkielen mukaan 31.12.1999 alkaen sekä väestöennuste vuoteen 2034 saakka. Aineisto sisältää tietoja pääkaupunkiseudun kuntien ja kehysalueen väestöennusteesta iän ja äidinkieliryhmän mukaan. Ikärakennetiedot julkaistaan 1-vuotisryhmittäin alle 20-vuotiaista ja 5-vuotisryhmittäin näitä vanhemmista.

Väestötilasto ja -ennuste koskee kunnassa vakituisesti asuvia asukkaita. Koko väestön ennuste on Helsingissä, Espoossa ja Vantaalla sekä Helsingin seudulla laadittu virallinen ennuste. Väestöennuste on laadittu ottaen huomioon väestön ikä- ja sukupuolirakenne sekä syntyvyyden, kuolevuuden ja muuttoliikkeen kehitys. Ennusteessa kantaväestöksi on määritelty suomen-, ruotsin- ja saamenkieliset.

Vieraskielinen väestö on jaettu kahdeksaan ryhmään:

  1. Baltian kielet
  2. Venäjä ja muut ent. NL:n alueella puhutut kielet (pl. Baltia)
  3. Länsi-Euroopassa (sekä Pohjois- ja Etelä-Amerikassa) puhutut kielet
  4. Itä-Euroopassa puhutut kielet
  5. Lähi-idän ja Pohjois-Afrikan maissa puhutut kielet
  6. Muussa Afrikassa puhutut kielet (ml. somali)
  7. Muussa Aasiassa puhutut kielet
  8. Muut kielet tai äidinkieli tuntematon

Alueet

Helsingin seutu käsittää pääkaupunkiseudun kunnat Helsinki, Espoo, Vantaa ja Kauniainen sekä 10 kehyskunnan kehysalueen.

Tietolähde

Helsingin kaupungin tietokeskus, Espoon kaupungin kehittämis- ja tutkimusyksikkö, Vantaan kaupungin tietopalvelu, Kauniaisten kaupunki sekä KaupunkitutkimusTA Oy

Data och resurser

Mer information

Förvaltare Helsingin kaupunginkanslia / Kaupunkitieto
Administratörens webbplats http://www.aluesarjat.fi
Källa Helsingin, Espoon ja Vantaan tilastoyksiköt
Publicerad 31.01.2011
Uppdateringsfrekvens
Länkar med ytterligare information
  1. http://www.hel.fi/hel2/tietokeskus/julkaisut/pdf/16_01_11_Tilastoja_1_Vuori.pdf
Kategorier
Datainsamlingar
Områden
Tidsserien börjar 1999
Tidsserien slutar 2034
Tidsseriens korrekthet
Licens Creative Commons Attribution 4.0
How to reference Källa: Helsingin seudun väkiluku äidinkielen mukaan 31.12.1999 alkaen sekä väestöennuste vuoteen 2034 saakka. The maintainer of the dataset is Helsingin kaupunginkanslia / Kaupunkitieto and the original author is Helsingin, Espoon ja Vantaan tilastoyksiköt. The dataset has been downloaded from Helsinki Region Infoshare service on 28.09.2023 under the license Creative Commons Attribution 4.0.
comments powered by Disqus