Uudenmaan asunnot talotyypin, hallintaperusteen ja käytössäolotilanteen mukaan 31.12.2003-

Uudenmaan asunnot talotyypin, hallintaperusteen ja käytössäolotilanteen mukaan 31.12.2003 alkaen.

Kohdejoukko ja rajaus

Asunnolla eli asuinhuoneistolla tarkoitetaan keittiöllä, keittokomerolla tai keittotilalla varustettua yhden asuinhuoneen tai useampia huoneita käsittävää, ympärivuotiseen asumiseen tarkoitettua kokonaisuutta, jonka huoneistoala on vähintään 7 m2.

Luokitukset

TALOTYYPPI: Asunnot ryhmitellään talotyypin mukaan neljään luokkaan. Erilliset pientalot sisältää 1-2 asunnon asuintalot, paritalot sekä pientaloihin verrattavat erilliset asuinrakennukset (esim. vakinaisesti asutut vapaa-ajan asunnot). Rivi- ja ketjutalot sisältää asuinrakennukset, joissa on vähintään kolme yhteen kytkettyä pientaloa. Asuinkerrostalot sisältää vähintään kolmen asunnon talot, joissa ainakin kaksi asuntoa sijaitsee päällekkäin ja jotka eivät kuulu edellisiin luokkiin. Muu tai tuntematon talotyyppi sisältää mm. liike- ja toimistorakennuksissa olevat asunnot sekä rakennukset, joiden talotyyppi on tuntematon.

Data och resurser

Mer information

Förvaltare Helsingin kaupunginkanslia / Kaupunkitieto
Administratörens webbplats https://kaupunkitieto.hel.fi/fi/helsingin-tilastotietokannat
Källa Tilastokeskus
Publicerad 31.01.2011
Uppdaterad 14.12.2023
Uppdateringsfrekvens
Kategorier
Datainsamlingar
Områden
Tidsserien börjar 2003
Tidsseriens korrekthet
Licens Creative Commons Attribution 4.0
How to reference Källa: Uudenmaan asunnot talotyypin, hallintaperusteen ja käytössäolotilanteen mukaan 31.12.2003-. The maintainer of the dataset is Helsingin kaupunginkanslia / Kaupunkitieto and the original author is Tilastokeskus. The dataset has been downloaded from Helsinki Region Infoshare service on 22.06.2024 under the license Creative Commons Attribution 4.0.
comments powered by Disqus