Uudenmaan asunnot talotyypin, hallintaperusteen ja käytössäolotilanteen mukaan 31.12.2003-

Uudenmaan asunnot talotyypin, hallintaperusteen ja käytössäolotilanteen mukaan 31.12.2003 alkaen.

Kohdejoukko ja rajaus

Asunnolla eli asuinhuoneistolla tarkoitetaan keittiöllä, keittokomerolla tai keittotilalla varustettua yhden asuinhuoneen tai useampia huoneita käsittävää, ympärivuotiseen asumiseen tarkoitettua kokonaisuutta, jonka huoneistoala on vähintään 7 m2.

Luokitukset

TALOTYYPPI: Asunnot ryhmitellään talotyypin mukaan neljään luokkaan. Erilliset pientalot sisältää 1-2 asunnon asuintalot, paritalot sekä pientaloihin verrattavat erilliset asuinrakennukset (esim. vakinaisesti asutut vapaa-ajan asunnot). Rivi- ja ketjutalot sisältää asuinrakennukset, joissa on vähintään kolme yhteen kytkettyä pientaloa. Asuinkerrostalot sisältää vähintään kolmen asunnon talot, joissa ainakin kaksi asuntoa sijaitsee päällekkäin ja jotka eivät kuulu edellisiin luokkiin. Muu tai tuntematon talotyyppi sisältää mm. liike- ja toimistorakennuksissa olevat asunnot sekä rakennukset, joiden talotyyppi on tuntematon.

Data ja resurssit

Lisätiedot

Ylläpitäjä Helsingin kaupunginkanslia / Kaupunkitieto
Ylläpitäjän verkkosivusto https://kaupunkitieto.hel.fi/fi/helsingin-tilastotietokannat
Lähde Tilastokeskus
Julkaistu 31.01.2011
Päivitetty 14.12.2023
Päivitystiheys
Kategoriat
Datakokoelmat
Avainsanat
Alueet
Aikasarja alkaa 2003
Aikasarjan tarkkuus
Lisenssi Creative Commons Attribution 4.0
Viittaustapa Lähde: Uudenmaan asunnot talotyypin, hallintaperusteen ja käytössäolotilanteen mukaan 31.12.2003-. Aineiston ylläpitäjä on Helsingin kaupunginkanslia / Kaupunkitieto ja alkuperäinen tekijä Tilastokeskus. Aineisto on ladattu Helsinki Region Infoshare -palvelusta 02.03.2024 lisenssillä Creative Commons Attribution 4.0.
comments powered by Disqus